2024. év kilencedei


Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony

Július 9-17. között Szent Benedek tiszteletére imádkozunk kilencedet. Aki skapulárét visel, választhat a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szóló kilencedek közül is.

Szentkilenced Szent Benedek tiszteletére 

Vagy a skapulárét viselőknek:

Kilenced Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére I.  

Kilenced Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére II.  


Július 2. Sarlós Boldogasszony, Mária látogatása Erzsébetnél

Június 30. – július 8. között a Fogolykiváltó Boldogasszony kilencedében minden nap a Magnificatot imádkozzuk, amellyel a Szűzanya Istent magasztalva válaszolt Erzsébet köszöntésére.

Fogolykiváltó boldogasszony kilencede 


Június 29. Szent Péter és Pál apostolok

Június 20-28. között Szent Pál apostolhoz, az Ő közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet, amely során imáin és gondolatain is elmélkedünk.

Kilenced Szent Pál apostolhoz


Június 20. Boldog Taigi Annamária

Június 27. Galgóczy Erzsébet születésnapja (1905.)

Június 10-18. között Boldog Taigi Annamária vagy Galgóczy Erzsébet közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet.

Kilenced jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához 

Imádkozhatjuk:

– saját házasságunkért/más személy, gyermekünk házasságáért,

– saját hitvesünk/más személy vagy gyermekünk hitvesének megtalálásért,

– Isten akaratának felismeréséért.

Galgóczy Erzsébet Imakilenced

Június 8. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve (Mozgóünnep)

Június 8. Boldog Sándor István vértanú

2024. május 30. és június 7. között Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez imádkozunk kilencedet az ünnepére készülve, amely idén június 8-ára esik. Ez a nap Boldog Sándor István vértanú emléknapja is egyben, így imáinkkal felé is fordulhatunk.

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez  

Kilenced Boldog Sándor István SDB szalézi szerzetes testvér, vértanú közbenjárásáért 


Május 30./június 2. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja – (Erdély csütörtök / Magyarország vasárnap)

Június 7. Jézus Szent Szíve

Május 21-29. között az Eucharisztikus kilencedet imádkozzuk, amelyben Jézus szentséges Szívéhez fordulunk az Oltáriszentségben. (A bevezetőt már a 0. napon elolvashatjuk, 20-án.)

Eucharisztikus kilenced Jézus Szent Szívéhez


Május 19. Pünkösdvasárnap

2024. május 10-18. között a  Szentlélek tiszteletére imádkozunk kilencedet.

Kérjük, hogy a Szentlélek töltse be mindnyájunk szívét, hogy működni tudjon bennünk, az imacsoportunkban; vezessen minket, és Benne megújulva növekedjünk hitben és szeretetben.

Válasszuk azt a kilencedet, amelyik közelebb áll a szívünkhöz.

Szentlélek-kilencedek 

Május 26. Néri Szent Fülöp

Szentlélek kilenced Néri Szent Fülöppel


Május 17. Baylon Szent Paszkál

Május 1-9. között Baylon Szent Paszkál ferences szerzetes közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet, aki talán a legjobban értette meg a szentek közül, hogy az Úr Jézus a legszentebb Oltáriszentségben nemcsak örökös Királyunk, hanem lelkünk mindennapi tápláléka és életünk vigasztalója.

Kilenced Baylon Szent Paszkál, az Eucharisztia szentjének közbenjárásáért 


Április 28. Szent Janka (Gianna) Beretta Molla 

Április 19-27. között, anyák napjához közeledve az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjéhez imádkozunk az édesanyákért, különösen  is imacsoportunk édesanya tagjaiért és mindannyiunk édesanyjáért, a gyermeket várókért és a gyermekre vágyókért, valamint az orvosokért, hogy Gianna példáját követve szívvel-lélekkel ltudjanak a betegek szolgálatában állni.

Kilenced Szent Gianna Beretta Mollához


Május 22. Szent Rita

Pünkösd ünnepére tekintettel idén korábban, április 9-17. között imádkozunk Szent Ritához, közbenjárását kérve imaszándékainkra.

Szent Rita kilenced 

Szent Rita kilenced II.


Április 7. Az isteni Irgalmasság vasárnapja

Március 29. – április 6. között, nagypénteki kezdéssel az Isteni irgalmasság kilencedét imádkozzuk az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért, hogy eleget tegyünk Jézus kérésének, amelyet Szent Fausztina nővér közvetített számunkra naplóján keresztül. 

Isteni irgalmasság kilencede


Március 28. Nagycsütörtök 

Március 20-28. között az agonizáló Krisztus tiszteletére imádkozzuk a Limpias kilencedet, elmélkedve Krisztus hét szaváról a kereszten, ezzel készülve Jézussal a nagycsütörtöki virrasztásra, a Szent három napra.  

Limpiasi kilenced – kilencnapi ájtatosság az agonizáló Krisztus tiszteletére


Március 19. Szent József

Március 10-18. között Szent József ünnepére készülve  a keresztény házasságok és családok védőszentjének, Szent Józsefnek a közbenjárását kérjük imaszándékainkra.

Kilenced Szent Józsefhez (teljes búcsú nyerhető) 

Szent József kilenced 


Március 21. Flüei Szent Miklós

Március 25. Tiszteletreméltó Kaszap István születésnapja

Március 1-9. között – a nagyheti készület miatt az emléknapoknál korábbi időben – két kilenced közül választhatunk. Csaba testvér évekkel ezelőtt Flüei Szent Miklós tiszteletére és közbenjárását kérve hívott minket imára Európa békéjéért. Imádkozhatunk erre a ma is aktuális szándékra, vagy kérhetjük a jezsuita novícius, Kaszap István közbenjárását, illetve imádkohatunk boldoggá avatásáért.

Imakilenced Flüei Szent Miklós vezetésével az áldott békéért  

Kaszap István kilenced 


Március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú

Február 21-29. között kilencedet imádkozunk Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú tiszteletére. 

Kilenced Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúhoz


Február 14. Szent Bálint (Szent Valentin), a házasok világnapja

Február 11-18. Házasság hete

Február 12-20. között a házaspárokért, a házasság előtt állókért, azokért, akik még nem találták meg leendő házastársukat, vagy Isten akaratának felismeréséért imádkozunk kilencedet.

Szentlélek kilenced házaspároknak (házaspárokért)

Társat keresők kilencede Szent Bálinttal

Kilenced jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához (nemcsak társkeresőknek, a házasság megújulásáért is, vagy gyermekeinknek jó házastársért)

Ezt a kilencedet a megfogalmazott kérés szerint imádkozhatjuk saját magunkért, saját házasságunkért, vagy/és más kiválasztott személyért:

  • a) az Úr által rendelt hitvesért
  • b) házasságunkért (gyermekeink, más személyek házasságáért), hogy növekedni tudjunk az erényekben, hogy szent házastársai legyünk egymásnak és szent szülei gyermekeinknek
  • c) Isten Akaratának felismeréséért, és annak szeretettel és türelemmel történő követéséért


Február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, a betegek világnapja

Február 2-10. között a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért imádkozunk kilencedet a Lourdes-i jelenések emléknapjára, amely Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól a betegek világnapja. 

Lourdes-i kilenced

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, a Megszentelt Élet napja

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére, a Megszentelt Élet Napjára – hivatástisztázás 

Isteni irgalmasság kilencede Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 

Január 31. Bosco Szent János

Kilenced Bosco Szent Jánossal


Január 24. Szalézi Szent Ferenc

Január 22. Boldog Batthyány-Strattmann László
Január 20. Boldog Özséb

Január 24. Február 1. között ünnepeinkhez kapcsolódva több szentünk tiszteletére és közbenjárását kérve imádkozhatunk kilencedet. Válasszuk azt, amelyik most közelebb áll a szívünkhöz-lelkünkhöz.

Szalézi Szent Ferenc gondolatain elmékedve és imádságával kérjük közbenjárását:

Kilenced Szalézi szent Ferenc közbenjárásáért

Boldog Batthyány-Strattman László családapa, a szegények orvosa közbenjárását kérjük családjainkért, testi és lelki betegségben szenvedőkért:

Kilenced Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz 

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok alapítója, Boldog Özséb közbenjárását kérjük papjainkért, szerzeteseinkért:

Kilenced Boldog Özséb közbenjárásáért 


Január 18. Árpád-házi Szent Margit
Január 15-23. között Szent Margit közbenjárását kérjük, hogy életpéldáját követve növekedjünk hitben, szeretetben, alázatban és hűségben:

Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére  

Kilenced Árpád-házi Szent Margithoz 

Imádságok Árpádházi Szent Margithoz (a kilencedtől függetlenül imádkozhatjuk)


Január 14. Prágai kis Jézus

Január 5-13. között a Prágai kis Jézus ünnepére készülve imádkozunk kilencedet.

Kilencnapi ájtatosság a Csodatévő Isteni Kisded tiszteletére

Imádságok a Csodatévő Prágai kis Jézus tiszteletére (Kilencedként is végezhető)