Boldog Taigi Annamária

A kilencedet imádkozhatjuk Boldog Taigi Annamária június 20-ai ünnepére készülve az azt megelőző kilenc napon, esetleg Szűz Mária eljegyzésének január 23-ai ünnepéhez (társukat keresők) vagy a február 14-ei házasság napjához (házastársak) vagy a február 2-ai Megszentelt Élet napjához (hivatásukat keresők) kapcsolódóan, illetve az év bármely egymást követő kilenc napján.

A kilenced után olvasható imát és rózsafüzér nem a kilenced része, azt bármikor imádkozhatjuk.

Boldog Taigi Annamária élete: ITT

Részletek Louis Veuillot-nak a katolikus feleség és anya, Taigi Boldog Anna-Mária különleges adottságairól szóló, Róma illata c. könyvéből: ITT

Kilenced jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához

Ezt a kilencedet imádkozhatjuk az Úr által rendelt hitvesért, a házasságban élőkért vagy Isten akaratának felismeréséért saját magunk, gyermekünk vagy más kiválasztott személy számára.

Kérések, amelyek közül kiválasztjuk, melyiket ismételjük az imádságban:

– hogy megtaláljam a férfit/nőt, akit Isten hitvesemül rendelt számomra

– hogy …….(név/gyermekem) megtalálja  a férfit/nőt, akit Isten hitveséül rendelt számára.


– hogy a hitvesem és én, mindketten növekedni tudjunk az erényekben, hogy szent házastársai legyünk egymásnak és szent szülei gyermekeinknek.

– hogy ……  (név/gyermekem) és hitvese  mindketten növekedni tudjanak az erényekben, hogy szent házastársai legyenek egymásnak és szent szülei gyermekeiknek.


– hogy felismerhessem Isten Akaratát, és azt szeretettel és türelemmel kövessem.

– hogy ……  (név/gyermekem) felismerhesse Isten akaratát, és azt szeretettel és türelemmel kövesse.

Az alábbi imádságot kilenc napon át imádkozzuk:

1. Ó Boldog Taigi Annamária, alázatos engedelmességed által, mellyel alávetetted magadat és imádtad az Egy Igaz Isten Három Személyének magasságos misztériumát, nyerd el számomra a kegyelmet a Szentháromságtól, amit bizalommal kérek: …. (mondd el kérésedet)

Dicsőség az Atyának…  (3-szor)

2. Ó Boldog Taigi Annamária, nagy szereteted és irgalmas gyöngédséged által, mellyel Jézus életének titkait szemlélted, nyerd el számomra a kegyelmet, amit annyira kérek: …. (ismételd el kérésedet)

Dicsőség az Atyának…  (3-szor)

3. Ó Boldog Taigi Annamária, a Szent Szűz iránti gyermeki odaadásod által, nyerd el tőle számomra a kegyelmet, melyet alázatosan kérek: …. (ismételd el kérésedet)

Dicsőség az Atyának…  (3-szor)

Ámen.


Ima, melyet a Szent Szűz diktált Boldog Taigi Annamáriának 

(Ezt az imát 1809-ban mutatta be Pedicini kardinális VII. Piusz pápának, aki elismerte, és ajánlotta az imádkozását.)

Mély tisztelettel borulok a lábad elé, Mennyeknek nagy Királynője, és megvallom, hogy Te vagy Isten Leánya, az Isteni Ige Anyja, a Szentlélek Mátkája. Te vagy az Isteni Kegyelmek Kincstárnoka és Osztogatója…

Ezért nevezünk az Irgalom Anyjának! Tekints le rám szomorúságomban és aggodalmaimban. Kérlek mutasd meg, hogy igazán szeretsz… Kérd erősen a Szentháromságot, hogy megadja nekem a kegyelmet, hogy mindig legyőzzem a démont, a világot és a bűnös szenvedélyeket – azt a kegyelmet, mely az igazakat megszenteli, a bűnösöket megtéríti, az eretnekségeket megsemmisíti, a hűtleneket megvilágítja, és a zsidókat az igaz Hitre elvezeti…

Nyerd el számomra ezt a nagy kegyelmet, hogy a világ egyetlen nép és egyetlen Egyház legyen. Ámen.