Galgóczy Erzsébet

Galgóczy Erzsébet életéről ITT olvashatunk.

Galgóczy Erzsébet imakilenced

Az alábbi imádságokat kilenc egymást követő nap mindegyikén elimádkozzuk.

Litánia

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten! – lrgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromsag egy lsten!

Galgóczy Erzsébet nővérkénk, a Szűzanya szeretett leánya! – Könyörögj érettünk!
Nővérkénk, aki 13 évesen hősiesen kimentette az Oltáriszentséget az ostromlott templomból!
Nővérkénk, aki gyermekkorodtól súlyos betegségekben szenvedtél!
Nővérkénk, aki 42 éven át viselted a betegségek különféle fajtáit!
Nővérkénk, akit betegségében a Szűzanya látogatott, ápolt és tanítgatott!
Nővérkénk, akihez gyakran a Szűzanya hozta a Szentostyát!
Nővérkénk, aki oly bensőséges kapcsolatban voltál a mennyeiekkel!
Nővérkénk, akinek Jézussal való eljegyzéséhez a Szűzanya az égből hozott gyűrűt és az „lmmaculata” nevet adta!
Nővérkénk aki részesültél a Keresztrefeszített fájdalmaiban!
Nővérkénk, aki Jézus Szent Sebeit viselted!
Nővérkénk, aki isteni Jegyesed töviskoronáját is hordoztad!
Nővérkénk, aki nagy szenvedéseidet némán tűrted és engesztelésül felajánlottad!
Nővérkénk, aki titkaidat elrejtetted és mélységes megaláztatásokat viseltél!
Nővérkénk, aki annyi megnemértést és támadást alázattal elviseltél!
Nővérkénk, aki az elhagyatottság kelyhét is kiürítetted!
Nővérkénk, aki mások szenvedéseit magadra vetted!
Nővérkénk, aki kínjaid közepette másokat vigasztaltál!
Nővérkénk, aki a betegen is a vendégszeretetet gyakoroltad!
Nővérkénk, aki mindenkit türelemmel meghallgattál és tanácsokkal erősítettél!
Nővérkénk, aki annyi szenvedőnek vigaszt nyújtottál!
Nővérkénk, akinél mások megnyugvást találtak!
Nővérkénk, aki súlyos problémákból kiutat mutattál!
Nővérkénk, aki áldozat voltál magyar hazádért!
Nővérkénk, kinek imája és szenvedésének missziója az egész világra kiterjedt!
Nővérkénk, aki mennyei illatodat küldöd hozzánk erősítésül és vigaszul!
lsten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
lsten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
lsten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! lrgalmazz nekünk!
Szűz Mária Szíve, légy a menedékünk!
Galgóczy Erzsébet, könyörögj érettünk!

lsteni Megváltónk! felajánljuk Neked kedves jegyesednek, Galgóczy Erzsébetnek szenvedéssel teli életét és halálát, hogy az ő érdemeiért minket, hazánkat és a világot áldásaidban részesíteni méltóztassál!Szűzanyánk, Máriácska, a Te leányod iránti szeretetedért fogadj minket is különös pártfogásodba. Ámen.

lmakilenced Galgóczy Erzsébet közbenjárásáért és boldoggá avatásáért:

Úr Jézus! Te Erzsébetet engesztelő áldozatul választottad. A szenvedések keresztjén önmagaddal a legbensőségesebben egyesítve megváltó sebeiddel kitüntetted. Szeplőtelen Édesanyád csodálatos gondoskodására, nevelésére és vezetésére bíztad őt, hogy alkalmas eszközöd legyen eukharisztikus isteni Szíved boldogító uralmának előkészítésére az emberek szívében.

A Szűzanya Szeplőtelen Szíve által kérlek, Erzsébet érdemeiért add meg nekem a kegyelmet, hogy … (ide foglaljuk kérésünket). E szeretett kis áldozati Bárányodat pedig emeld Egyházad oltáraira a Te dicsőségedre és lsten egész népének javára. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Forrás: Doroszlai Kálmán nyomán szerkesztette: Gál Péter