INVOKÁCIÓS KILENCED

Szándék, hiszekegy, miatyánk, üdvözlégy, dicsőség, invokáció 33-szor.

1.     Ó,bűn nélkül fogantatott Mária ,imádkozzál érettünk, akik hozzád menekülünk!

2.      Mária Szeplőtelen Szíve, imádkozzál értünk, most és halálunk óráján!

3.      A mi Urunk Jézus Krisztus szent szenvedése, ments meg minket!

4.      Jézus és Mária szeretetben egyesült Szíve, védjetek meg!

5.      Személyes kívánság egészségre, anyagi javakra, szerelemre, munka, stb…

6.      Maradj velünk Uram, és szenteld meg a Kárpát medence minden lakóját!

7.      Bizalom és Remény Anyja, Neked ajánlom magamat, Rád bízom magamat!

8.      Jézus, Mária, szeretlek Titeket! Mentsetek meg minden lelket!

9.      Szent Kereszt, légy az én fényem! Uram, ragyogtasd ránk Arcod Fényét!

10.    Szent József , az egyetemes Egyház pártfogója , őrizd családjainkat!

11.    Jöjj, Uram Jézus!

12.    Gyermek Jézus, bocsáss meg! Gyermek Jézus, áldj meg!

13.    Az Úr legszentebb gondviselése, bízunk Benned bajainkban!

14.    Ó, Vér és Víz, amely Jézus Legszentebb Szívéből kiömlöttél, mint számunkra az irgalom forrása,bízom Benned!

15.    Istenem, szeretlek és mindent köszönök Neked!

16.    Ó ,Jézus, minden nemzet /nép/ Királya , a Te országod legyen elismerve a Földön!

17.    Szent Mihály arkangyal, Jézus Királyságának védnöke a Földön, oltalmazz minket!

18.    Irgalmazz nekem Uram, irgalmazz nekem!

19.    Dicséret és köszönet minden percben, Jézusnak a Legszentebb Oltáriszentségben!

20.    Jöjj Szentlélek, és újítsd meg a Föld színét!

21.    Isten szentjei, mutassátok meg az Evangélium útját!

23.    Uram áraszd az egész világra irgalmad határtalan kincseit!

24.    Imádlak Uram Jézus, és magasztallak, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot!

25.    Mennyei Atyám, Jó és Irgalmas Atya, Neked ajánlom fel magamat, Neked ajándékozom magamat!

26.    Ó, Jézus, ments meg , Szent Édesanyád könnyeiért!

27.    Jöjjön el a Te országod Uram, legyen meg , a Te akaratod!

28.   Ó, Jézus, Istenünk, keresztre feszített Megváltónk, adj tüzes szeretetet, hitet és bátorságot testvéreink megmentésére!

29.   Ó, Istenem, bocsásd meg vétkeinket, gyógyítsd sebeinket, újítsd meg szívünket, hogy egyek tudjunk lenni Veled!

30.   Szent őrzőangyalok, mentsetek meg a gonosz lélek minden cselszövésétől!

31.   Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké!

32.   Istenem, minden Vígasztalás, rendezd békességben napjainkat és áraszd ránk Szent Lelked szeretetét!

33.   Örök Atya, felajánlom Jézus Legszentebb Vérét, egyesítve az összes ma megünnepelt szentmisével, az összes lélekért a Purgatóriumból, az egész világ bűnöseiért, ez egyetemes Egyház bűnöseiért , a körülöttem lévő és a családomban lévő bűnösökért! Amen.