Kisded Jézus II.

A kilencedet imádkozhatjuk a Jézus gyermekkorához kacsolódó egyházi ünnepekre vagy a prágai kis Jézus január 14-ei ünnepére készülve, továbbá az év bármely egymást követő kilenc napján.  A csodatevő prágai kis Jézus tiszteletének eredetéről itt, a kilenced végén olvashatunk.

Kilencnapi ájtatosság a csodatevő isteni kisded Jézus tiszteletére

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8.  nap9. nap Imák

Első nap: Egyesülés


Isteni szent kisded! Engedd e szent kilencedet kegyelmeddel megkezdenünk, hogy azt neked tetszően végezhessük, és megnyerjük azokat a javakat, amelyeket mindenható kicsiny kezed számunkra tartogat. Engedj szent szívedben élnünk; engedj szentlelkedben részesülnünk; oltsd lelkünk szomját szentséges véreddel; táplálj minket szent kegyelmeddel; engedj járnunk a te szent fényedben; add meg, hogy növekedjünk szent szeretetedben; add meg, hogy a te erődben szenvedjünk; veled egyesülve engedj dolgoznunk! Üdítsd fel lelkünket szent ártatlanságoddal; ékesítsd fel szent tisztaságoddal; rejts el bennünket szent istenségedben; alakíts át minket szent emberségedben; örvendeztess minket szent jelenléteddel; engedj elmerülnünk édességedben; engedd majd egykor meghalnunk szent szereteted karjaiban. Drága isteni kisded! Te vagy szeretetünk és mindenünk! Ámen.


Imádkozzunk!

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában.

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Második nap: Imádás

Alázattal imádunk téged, isteni szent gyermek, aki oly csodálatos módon nyilvánítod ki mindenhatóságodat. Akinek bölcsessége fürkészve vizsgálja gondolatainkat; akinek mindentudása átjárja szívünket és vesénket, és akinek végtelen jósága és szeretete mindig kész segíteni rajtunk. Ó, édes, szent gyermek!  Tölts el bennünket szent lelkeddel; tisztogasd bűnös szívünket szent könnyeiddel; mosogasd szennyes lelkünket szent véreddel; ékesítsd azt szent erényeiddel; újítsd fel egész valónkat szent kegyelmeddel; alakíts át minket szent szereteteddel, hogy hozzád mindig hasonlóbbak legyünk. Ámen.

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Harmadik nap: Hódolat

Imádandó szent isteni gyermek, akinek gondviselése szeretettel vezet bennünket végső célunkhoz, mennyei hazánkba. Szívünk teljes odaadásával hódolunk előtted. Ó, drága szent gyermek, fogadj bennünket szent szolgálatodba és segíts minket, hogy azt mindig szíves készséggel teljesítsük. Tarts meg bennünket szent kegyelmedben, engedd, hogy téged teljes szívvel szerethessünk, és szent szolgálatodban állhatatosan kitartsunk: örömben és bánatban, életben és halálban, időben és örökkévalóságban.  
Ó, szent gyermek Jézus, te vagy a mi királyunk! Hűséget fogadunk neked életben és halálban! Esedezve kérünk, drága kis királyunk, állítsd fel kegyelmed trónját szívünkben, és uralkodj abban minden fenntartás nélkül, mert te vagy szívünk királya mindörökre, szent gyermek Jézus!

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.


Negyedik nap: Áldozat

Isteni szent kisded, akinek bőkezűsége gazdagítja szegénységünket, akinek pártfogása vigasztalásunk megpróbáltatásainkban, akinek irgalmassága megbocsátja bűneinket, Újból neked szenteljük magunkat testestől, mindennel, amik vagyunk, és amink van. Ó, adj nekünk részt szent ártatlanságodból; engedj merítenünk isteni szent szíved édes forrásaiból! Áraszd el valónkat gyermeki egyszerűséggel, öntözd lelkünk jó hajlamait kegyelmeddel, és termékenyítsd meg azokat szent lelkeddel.
Ó, szent gyermek, te az örök élet és isteni erő kútfeje, engedj isteni szent szívedtől tanulnunk gyermeki ártatlanságot, és segíts azt szent kegyelmeddel híven megőriznünk.  Nagyhatalmú isteni szent gyermek, szégyeníts meg minden hamis földi nagyságot határtalan kicsinységeddel; hallgattasd el a test és világ okosságát isteni bölcsességeddel; oszlasd el és szüntesd meg az ördög gonoszságát végtelen isteni jóságoddal, hogy édesanyád, a mi Szűzanyánk által uralkodhassál szívünkben, ó, édes isteni kisded, Jézus, Istenünk és királyunk! Ámen.

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Ötödik nap: Szeretet

Ó, imádandó kisded Jézus, akinek szeretettől lángoló szíve lángra gyullasztja hideg szívünket, add, hogy őszintén mondhassuk: szeretünk téged! Ó, drága kisded Jézus, gyógyítsd betegségeinket, erősítsd gyöngeségeinket mennyei szent Atyád hatalma által. Ó, szent gyermek Jézus, pótold tudatlanságunkat istenséged bölcsességével, tedd jóvá gonoszságainkat végtelen jóságoddal.
Ó, áldott szent gyermek, szenteld meg szemünket, hogy azokkal csak a jót lássuk; őrizd ajkunkat, hogy szavainkkal soha ne vétsünk; óvd kezeinket, hogy azokkal csak dicsőséged előmozdításán munkálkodjunk; vezesd lépteinket, hogy azok mindig mennyei hazánk felé irányuljanak; tisztítsd meg lelkünk gondolatait, erősítsd akaratunk elhatározásait és szenteld meg szívünk érzelmeit. Ó, áldott kis Jézus, engedj szeretetedben élnünk; szeretetedben pihennünk; szeretetedben dolgoznunk; szeretetedben szenvednünk; és egykor szent szeretetedben nyugodtan meghalnunk. Ámen.

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.


Hatodik nap: Dicséret

Szeretetreméltó kisded Jézus, akinek édes szent neve gyönyörűséggel tölti el híveid szívét, dicsérünk és dicsőítünk téged! Légy áldva és dicsérve szent megtestesülésedben; légy áldva és dicsérve megsemmisülésedben; légy áldva és dicsérve alázatos alárendeltségedben; légy áldva és dicsérve elhagyatottságodban; légy áldva és dicsérve a magányban való elrejtettségedben; légy áldva és dicsérve százszor és ezerszer teljes isteni tökéletességedben, megszámlálhatatlan erényeidben, kegyelem-forrásaidban, melyeket szent gyermekséged titkai nyitottak meg lelkünk számára. Ámen.

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Hetedik nap: Kérés

Ó, imádandó gyermek Jézus, akinek hatalma meggyőzi a poklot, akinek ereje megeleveníti lelkünket, tehozzád fordulunk segítségért. Ó, áldott szent gyermek, légy beteg lelkünk orvosa, és gyógyítsd annak sokféle betegségét; drága szent véred árán töröld el bűneinket; isteni szereteteddel olvaszd fel szívünk jegét, és gyullaszd fel szeretetét; alázatosságod tengerében merítsd el kevélységünket és hiúságunkat; szent könnyeiddel mosd fehérre szívünket, és méltóztass magadnak abban lakást venni. Ó, drága isteni kisded, gazdagíts bennünket szegénységeddel, tégy bennünket nagylelkűvé kicsinységeddel, tölts el bennünket egyszerű igénytelenséged által bölcsességeddel, és változtasd bajainkat, megpróbáltatásainkat szent akaratodban való tökéletes megnyugvással

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Nyolcadik nap: Könyörgés

Szerető kisded Jézusunk, aki mindenható piciny kezedben tartod az egész nagyvilágot, alázatosan kérünk, segíts rajtunk! Add, hogy téged mindig jobban és jobban szeressünk; add, hogy általad és csak neked éljünk; add, hogy mindenkor és mindent neked tetszően tegyünk; add, hogy egykor látásod után epedve kegyelmeddel váljunk meg a földi élettől, hogy téged boldogságban örökké birtokolhassunk majd az égben.
Kicsiny lényed lebilincselő kedvessége, szentséges arcod édes szépsége, bizalmat gerjesztő szemed ragyogása, mosolyt lehelő kicsiny ajkad, szeretettől lángoló kicsiny szíved olyannyira bíztat, hogy nem csalatkozunk benned, csodatevő szent isteni kisded. Tudjuk, meghallgatod kéréseinket, kicsinységedben is oly hatalmas és mindenható Isten, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodói, mindörökkön-örökké. Ámen.

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Kilencedik nap: Hálaadás

Ó, imádandó kisded Jézus, akinek áldásra emelt piciny keze folytonosan jótéteményekkel árasztja el lelkünket, fogadd imádó hálánkat. Leborulunk képed előtt, ó, kisded Jézus, s örök hálát mondunk a tőled nyert kegyelemért. Szüntelenül magasztaljuk a te kimondhatatlan irgalmadat, és megvalljuk, hogy egyedül te vagy a mi Istenünk, segítőnk és védelmezőnk. Beléd helyezzük ezentúl bizalmunkat, s a világ előtt hirdetjük jóságodat, hatalmadat, nagy szeretetedet, és azokat a csodákat, melyeket kegyképed által művelsz, hogy mindenki megismerje, ezáltal szent gyermekséged tisztelete a keresztény hívek szívében mindjobban növekedjék, és mindazok, akik segítségedet tapasztalják, velünk együtt hálát mondjanak neked, ó, kisded Jézus, aki most is élsz és uralkodói, mindörökkön-örökké. Ámen.
 

Imádkozzunk! 

Csodatevő szent isteni kisded! Szeretetre méltó, szent gyermek!  Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemükkel látni; akik „gyönyörködhettek téged látva, a mindenható Istent, mint kicsiny gyermeket, amikor kicsiny karjaidat a pólyából feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezeddel drága Szűzanyád édes szeretettel cirógattad; amikor Szűzanyád, édesanyai gondossággal téged első lépéseidben támogatott; amikor a mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első szavaidat az Ő dicsőségére először kimondtad. Imádunk téged, drága isteni kisded, szent gyermekséged minden titkában. 

Leborulva szent képed előtt, alázatosan eléd tárjuk kívánságainkat és kéréseinket. Könyörüljön meg rajtunk gyöngéden szerető isteni szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő pártfogásodért könyörgünk. Legyen meg mindenben a te szent akaratod. Isteni szent gyermek, terjeszd fölénk áldó kis kezed. Áldásod és pártfogásod legyen velünk most, és maradjon velünk mindig. Ámen.

Forrás: Prágai kis Jézus imafüzet, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó

A csodatevő prágai kis Jézus tiszteletének eredete

   Prágában található a „Viktória”, azaz a Győzelmes Mária-templom. 11. Ferdinánd építtette 1642-ben, hálából a protestáns lázadók feletti győzelméért. A templomot a karmelita rendnek ajándékozta. Ennek a templomnak fő ékessége” a csodatevő prágai kis Jézus szobra. Ez a viaszból készült szobor 48 centiméter magas, a kis Jézust ábrázolja: jobbját áldásra emelve, bal kezében aranyos földgolyót tartva. Fejét aranykorona díszíti, arcán mosoly látható. A szobrot arannyal, ezüsttel átszőtt, drágakövekkel ékesített palást fedi.
   A szobor Spanyolországból származik; Manriquez de Lara Mária (született Pignatelli hercegnő) ajándékozta esküvője alkalmából Piloxena nevű lányának, akit a cseh Lobkovicz Adalbert vett feleségül. így került a szobor Prágába. Adalbert 1623-ban bekövetkezett halála után özvegye a jámborságnak és a felebaráti szeretetnek szentelte életét, és a szobrot a karmelitáknak ajándékozta. 
   A szobor története összefonódott Csehország és Prága, valamint a karmelita rend történetével. Nehéz, háborús időszakokban több évig is elfeledve, lomtárban porosodott. A prágai kis Jézus tisztelete az 1730-as években virágzott fel, amelyben egy magyar szerzetesnek, Barát Imre perjelnek is nagy szerepe volt: ő adta ki A prágai kis Jézus története című könyvet.
   Széles körű tisztelete ekkor terjedt el. Számos csoda és imameghallgatás igazolja ennek jogosságát. A kisded Jézustisztelete a századok során hol háttérbe szorult, hol előtérbe került. Legyen ez az imafüzet is a kis Jézus tiszteletének előmozdítója. A prágai kis Jézus a betegeknek, a gyermekeknek és a munkásoknak a pártfogója.
   Ünnepe január 14-e (a szobor külön kápolnában való elhelyezésének napja), valamint a Jézus gyermekkorával kapcsolatos egyházi ünnepek dátumai.

Forrás: Prágai kis Jézus imafüzet, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó