Pünkösdváró kilenced

Égő csipkebokor

Pünkösdváró kilenced

9 nap szentségimádásban és közbenjárásban

„Ó, bárcsak … buzgó és egységben mondott ima szállhatna a Mennybe a kereszténység minden részéből, ahogy egykor Jeruzsálemben a Cenakulumban (emeleti teremben) történt, a Szentlélek új lángolásáért!”

Boldog Elena Guerra

Boldog Elena sürgetésére XIII. Leó pápa arra szólította fel a híveket, hogy ünnepélyes kilencedet (9 napi imát) tartsanak a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepe között a keresztények egységéért.

Ez meghívás számunkra, hogy „térjünk vissza a cenakulumba” szentségimádásban és közbenjárásban, hogy kezdjünk el imádkozni a Mennybemenetel ünnepe után naponta, hívjuk a Szentlelket és járjunk közben a nap témájáért. A témákért imádkozhatunk spontán imával, imádkozhatunk Lélekben – a nyelvek adományával, a bűnbánat kifejezésével, hálaadással és dicsőítéssel, – számtalan módon. Más könyörgések is hozzáadhatók, ahogy a Szentlélek vezet. Ez az ima az Eucharisztia misztériumának szemlélése a Szentlélek erejében, ajándékaival.

XXIII. János pápa Szentlélekhívó imája

„Újítsd meg csodáidat napjainkban, mintegy új Pünkösd által! Add meg Egyházadnak, hogy egy szívvel és kitartó imával, Máriával, Jézus anyjával együtt, Péter vezetését követve, előmozdíthassa Isteni Üdvözítőnk uralkodását, az igazság és igazságosság országát, a szeretet és béke uralmát! Ámen.”

Csatlakozzunk II. János Pál pápa imájához:

…hogy ami Jeruzsálemben történt kétezer évvel ezelőtt… megismétlődjön ma is; ahogy akkor az apostolok, mi is gyűljünk össze Pünkösdkor egy nagy cenakulumban, a Lélek kiáradására vágyakozva… Ma ebből az emeleti teremből… egy hatalmas ima száll fel:

Jöjj, Szentlélek, jöjj, és újítsd meg a föld színét! Jöjj hét ajándékoddal, Élet Lelke, jöjj Egység és Szeretet Lelke! Az Egyháznak és a világnak szüksége van Rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál!

(II. János Pál 1998. Pünkösd vigíliája)

Jöjj, Szentlélek Istenünk,
add a mennyből érzenünk
fényességed sugarát!

Jöjj, szegények Atyja, te,
bőkezűség Istene,
lelkünk fényed hassa át!

Édességes vigaszunk,
drága vendég, szomjazunk,
édes lélekújulás.

Fáradottnak könnyülés,
tikkadónak enyhülés,
sírónak vigasztalás.

Boldogságos tiszta fény,
szállj meg szívünk rejtekén,
híveidnek napja légy!

Ihleted, ha fényt nem ad,
emberszívben ellohad minden
érő, minden ép.

Mosd meg, ami szennyezett,
aszúságra hints vizet,
orvosold a sebhelyet!

Simogasd a darabost,
fölmelengesd a fagyost,
útra vidd, ki tévelyeg!

Add, vegyék el híveid,
kik hitük beléd vetik,
hétszeres kegyelmedet!

Jámbornak jutalmazást,
engedj boldog kimúlást:
mindörökké mennyeket!
Ámen. Alleluja!

Közbenjárási témák minden napra

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

1. nap

Közbenjárás Izraelért, a Szövetség népéért

Jöjj, Szentlélek a zsidó népre, Izraelre, – hogy meghallják Isten Szavát, és készítsd fel őket „Izrael reménységének” teljes megvalósulására – áldd meg idősebb testvéreinket, Szövetséged népét! (Ter 12,13; Zsolt 122,6; Iz 62,1-2; Ap-Csel 28,20; Róm 11)

Könyörögjünk: Jeruzsálem salomjáért, békéjéért: hogy Jeruzsálem igazsága felragyogjon a nemzetek előtt és az egész zsidó nép előtt – Izraelben és a diaszpórában, – a nemzetemben, – a városomban.

2. nap

Közbenjárás Jézus Krisztus Egyházának megújulásáért

Jöjj, Szentlélek, gyújtsd fel újra tüzedet és újítsd meg Egyházadat! (Mt 3,11; ApCsel 2,17-21)

Könyörögjünk: hogy a „Pünkösd lelkisége” megújuljon az Egyházban, – a világban, – kontinensemen, – országomban! (Belefoglalva a Szentatya szándékait) Könyörögjünk, hogy a „Pünkösd lelkisége” terjedjen az Egyházban; mint az ima, az életszentség, az egység és az evangélium hirdetésének fellángolása! (Pünkösdi ünnepélyes zsolozsma, 2004)

3. nap

Közbenjárás a keresztények egységéért

Jöjj, Szentlélek, egyesítsd Egyházadat – „Atyám, add, hogy egyek legyenek, hogy higgyen a világ”! (Jn 17,21; Ef 4,1-6; 2 – 11 – 18)

Könyörögjünk: a kiengesztelődésért, az emlékezet megtisztulásáért és a kereszténység megosztottságának gyógyulásáért – a világban, a kontinensemen, – az országomban.

4. nap

Közbenjárás a társadalom megújulásáért

Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20)

Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat – a világban, – a kormányban, – a kontinensemen, – az országomban.

5. nap

Közbenjárás megtérésért és szentségért

Jöjj, Szentlélek, add, hogy a hit és remény növekedjen az emberek szívében, és add, hogy dicsőséged megnyilvánuljon Egyházadban! (Róm 8,28-30; 10 – 9 – 10; Jn 3, 5-8)

Könyörögjünk: a bűnösök megtéréséért, az életszentségben való növekedésünkért, Isten dicsőségének megnyilvánulásáért – az Egyházban, a világban, a családomban.

6. nap

Közbenjárás kiengesztelődésért és gyógyulásért

Jöjj, Szentlélek, segíts, hogy egységben, alázatosságban és szeretetben élhessünk! (Zsolt 133, 1-3; Ef 4,1-6)

Könyörögjünk: kiengesztelődésért és gyógyulásért, hogy egység szülessen – magamban és családomban, – az egyházmegyémben, – a plébániámon, – a közösségemben, – az imacsoportomban.

7. nap

Közbenjárás az evangelizációra való felhatalmazásért

Jöjj, Szentlélek, képesíts minket, hogy beteljesítsük hívásodat és tanúid lehessünk a föld határáig, hogy a Jóhír hordozói lehessünk! (ApCsel 1,8)

Könyörögjünk: új felkenésért a Szentlélek által, hogy tanúi lehessünk, hogy elvigyük az evangéliumot minden teremtménynek, – az új evangelizációért az Egyházban. 

„Ma erről a térről Krisztus mindegyikőtöknek ezt mondja: 

Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! (Mk 16,15). Ő számít mindegyikőtökre, és ugyanúgy az Egyház is. „Íme,” – az Úr mondja – „veletek vagyok minden nap a világ végéig” (Mt 28,20). Veletek vagyok.” II. János Pál, 1998. Pünkösd vigíliája

8. nap

Közbenjárás a Szent Kereszt győzelméért

Jöjj, Szentlélek, győzelmedet hirdessék, dicsőséged nyilvánuljon meg a föld színén! (Ef 1,15-23; 2,16; 1Kor 1,17-18) 

Könyörögjünk: a Szent Kereszt erejének és győzelmének hirdetéséért, hogy megváltó ereje megnyilvánuljon szerte a világon.

9. nap

Közbenjárás a Szentlélek új kiáradásáért és ajándékaiért

„Ne hagyjátok el Jeruzsálemet, hanem várjatok az Atya ígéretére, amelyről tőlem hallottatok: …néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni!” (ApCsel 1,4) Ó, Jeruzsálem, Dávid városa! Isten városa, az utolsó vacsora városa, az Eucharisztiáé, az Ő szenvedésének, halálának és feltámadásának városa, a Szent Kereszt győzelmének városa, az emeleti terem városa : ahol Mária és a tanítványok vártak, Pünkösd városa: ahol a Szentlélek eljött tűzben és megszülte az Egyházat, az Úr visszatérésének városa: ahol a Lélek és a Jegyes hív: „Jöjj el, Uram Jézus!”

Könyörögjünk: hogy megkeresztelkedjünk a Szentlélekkel és vegyük ajándékait, hogy szeretetben építhessük az Ő testét, és mindent az Ő uralma alá rendeljünk az égben és a földön. (Ef 4,12; 1,10; 1Kor 12, 1-11) 

Forrás: Kim Collins 2005, ICCRS
www.burningbushinitiative.com