Szalézi Szent Ferenc

Életéről olvashatunk a katolikus.hu, a Magyar Kurír vagy a szaléziak oldalán.

Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei c. könyv életrajzával és XI. Pius körlevelével letölthető a Pázmány Péter Elektronkus Könyvtárból.

Kilenced Szalézi Szent Ferenc közbenjárásáért

A kilenced menete: Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre. Majd minden nap mondjuk el Szent Ferenc imáját a szolgáló szeretet megéléséért, majd egy Miatyánkot és egy Dicsőséget – hálaadásként a meghívásért, hogy Isten országát építhetjük.

Keressük a lehetőségét annak, hogy a kilenced alatt szentségimádáson is vegyünk részt.

 1. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre: Törekedj a személyes találkozásra Jézussal! Hívd a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni!

„Isten színe elé helyezkedünk… Erősen gondoljunk Istennek végtelenségére, aki mindenben s mindenütt teljesen és lényegileg jelen van.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

2. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Add át napjaid zsongását, nehézségeit, vágyait az Úrnak! Bízd rá mindened!

„Ezért lelkünk az elmélkedéshez mindenkor azzal készüljön, hogy alaposan foglalkozzék Isten jelenlétének gondolatával.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

3. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Nézz az Úrra! Ő elfogad téged.

„Gondold el, hogy nemcsak jelen van ott, ahol te vagy, hanem benned van, lelkedet betölti, eleveníti, élteti, és isteni jelenlétével fönntartja.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

 4. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Merd hallgatni a csendet!

„Jézus velünk van, s mintha őt látnánk, amiképpen barátainkat szoktuk elképzelni, s róluk ilyenformán szólunk: úgy tetszik, mintha látnám őt, hogy ezt vagy azt teszi; úgy rémlik, mintha hallanám őt.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

5. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Fogadd be a Fényt, ami az Ő jelenlétéből sugárzik rád!

„Ha a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt állasz, akkor Jézus jelenléte a templomban nem puszta képzelet, hanem valóság; mert a kenyérnek külső színe csak fátyol, amely őt szemünk elől elrejti. Ő valóban lát, s valóban megfigyel bennünket, bár valódi alakjában mi nem is látjuk őt.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

 6. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Engedd, hogy megszólítson Isten Igéje!

„Különösen ajánlom neked a szív bensőséges imádságát; főleg pedig azt, amely isteni Üdvözítőnk életével és szenvedésével foglalkozik. Mert annak szemlélése és megfontolása által lelked azzal egészen betelik, és egész külső és belső életedet az övé szerint fogod irányítani. Ő a világ világossága: tehát őbenne, őáltala és őérette kell megvilágosodnunk.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

 7. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Ne bántson, ha elkalandoztál! Tekints újra Jézusra!

„Sose engedd tehát, hogy vágyódásaid, bármily kicsinyek és jelentéktelenek is, nyugtalanítsanak; mert a kicsinyekre nagyok következnek majd, s lelked fogékonyabb lesz a zavarra és nyugtalankodásra. Ha tehát nyugtalanság bánt, ajánld magad Istennek.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

8. nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Adj hálát saját lelki javaidért, és mindenkiért, akik segítik életed!

„Tégy mindent Isten nevében, s akkor bizonyára jól fogsz végezni mindent. Akár egyél, akár igyál, akár aludjál vagy szórakozzál, avagy bármely csekély dologgal foglalkozzál, mindig nagy érdemed lesz Isten előtt, ha mindent jó szándékkal s azért cselekszel, mert ez Istennek szent akarata.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség

9.nap
Szánjunk néhány percet a napi, Szent Ferenctől származó gondolaton való elmélkedésre:

Mások gyengeségében is szeretetben lásd meg Jézust!

„Minden eljárásod legyen méltányos és igazságos. Képzeld, hogy felebarátod a te helyedben van, te pedig az övében, s ekkor ítéleted bizonyára méltányos lesz.”

Szent Ferenc imája:

Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeret, hogy a másikat mindig jobban szeressük, mint saját magunkat. Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden kínálkozó alkalommal szolgáljam őt. Tégy felkészültté arra, hogy minden fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet adjam értük. Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni tudjam őket szeretetből, mivel te, drága Üdvözítőm, a kereszten haldokolva erre tanítottál engem! Ámen.

Miatyánk
Dicsőség