Szentlélek kilenced házaspároknak

Szentlélek kilenced (nem csak) házaspároknak

Szénégető István atya elmélkedései

(A kilenced családi állapottól függetlenül imádkozható, hogy megújuljunk a Szentlélekben, ekkor a befejező imádság dőlt betűs szavait elhagyjuk.)

„A házaspárok sem tudhatják, milyen nehézségek, gondok várnak rájuk, mire lesz szükségük egy-egy konkrét probléma megoldásához. Elsődlegesen nem lakást vagy autót, jó állást vagy lottónyereményt kell kérniük, hanem éber figyelmet a Lélek szavára, erőt és bátorságot a Lélek irányításának követésére, lehetőséget a munkára azokért a javakért, amelyekért meg kell dolgozniuk. Merjünk mindig a Lélek vezetésére hagyatkozni! Ha Isten marad létünk középpontjában, ha létünk Istenre irányul, vagyis ha a Lélek indításait követjük, akkor a dolgok helyükre kerülnek, a Lélek adományai segítségével boldogok és boldogítók leszünk.”

(Bíró László püspök)

Bevezető imádság és ének a kilenced minden napján:

Imádság:

Jöjj el, Szentlélek, tölts be minket és családjainkat!
És gyullaszd fel bennünk szereteted tüzét.
Küldd el Szentlelkedet és minden átalakul!
És megújítod a Föld színét.

Könyörögjünk!
Isten, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalását mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével szívünket, hogy tiszta szívvel kedvedben járjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ének:

Jöjj Szentlélek…  (1-2 vsz.)

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!


Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

Fáradságban nyugalmunk,
Hévben hűvös árnyékunk,
Sírásunkban örömünk,
Sírásunkban örömünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ó dicső nap, híveid
Sötétséges szíveit
Világítsd be, légy velünk,
Világítsd be, légy velünk.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,

Jöjj, Szentlélek Úristen!
Add, Uram, a híveknek,
Benned bízó népeknek
Hétszeres kegyelmedet,
Hétszeres kegyelmedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Esdve kérünk, ó engedd,
Hogy elnyerjük a mennyet,
S megláthassuk színedet,
Megláthassuk színedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

Házaspárok közös imádsága

1. nap – Belső fegyelmezettség

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Üljünk le… csendesedjünk el. Teremtsünk csendet a földies, csapongó, gyötrődő gondolataink között… Összeszedetten, alázattal és bizalommal Istenhez járulhatunk. Vágyódjunk az Ő tiszta Lelke után. Hangosan vagy csak a szívünk csendjében mondjuk ki a hívó szót: Jöjj el, Szentlélek. Költözz a szívünkbe. Vigasztalj… irányíts…

Kérdezzük meg magunktól: mi az, ami eltávolít a Lélektől? Zavarja valami békémet? Imádkozz tisztánlátásért és erőért, hogy szándékadat megvalósíthasd. 

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

2. nap – A jóság

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Jóság Lelke! Ma felnézünk az égre és csodáljuk a Napot… az esőt… mely életet ad jóknak, gonoszoknak egyaránt.

„A mással jóltevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 11,25). Ha figyelmes vagyok másokkal szemben, Isten is figyelmes lesz velem szemben, és valamilyen formában megadja annak jutalmát. Ha gondoskodom mások szükségleteiről, Isten is gondoskodik rólam. Ha törődöm a gyermekekkel, Isten tulajdon gyermekeként törődik velem. Ha legeltetem az Ő nyáját, Ő is legeltet engem. Ezt Jézus ígérte nekünk.

Félthetem betegesen magamat, amíg aztán valóban beteg leszek, figyelgethetem az érzéseimet, amíg nem érzek már semmit; siránkozhatom gyengeségemen, amíg már nincs erőm a panaszkodáshoz sem. Mindennél többet érne, ha önzetlenül, az Úr Jézus iránti szeretetből elkezdenék törődni azokkal, akik körülöttem élnek.

„Senki sem jó, csak egyedül az Isten” – mondja Jézus. De ha Szentlelke szívembe költözik, az Ő jósága kezd élni bennem és körülöttem. Mitől leszek jó feleség… férj… jobb ember, jobb keresztény… mit jelent ez most nekem? 

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy tisztogasson önzéseinktől, és töltsön el ma a Jóság Lelkével. 

Testvérek, hálaadással, ma is szánjunk pár percet a Lélek hívására. Erősíthet az a tudat, hogy többen, sokan imádkozunk együtt.

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

3. nap – Az erősség

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj, Szentlélek Úristen! Jöjj el, Erősség Lelke! Ma képzeljetek magatok elé egy fát, annak gyökérzetével együtt… Benne az élet rezdüléseinek szilárd tartása, stabilitása van. Erő van benne, de nem erőszakos. Állandó, mégis évszakonként megújul.

„És a ház nem dőlt össze, mert sziklára épült” (Mt 7,25). Isten ma erővel akar felruházni, a kitartás és a hűség lelkületével. Törékenységemben, sebezhetőségemmel hívom a Lelket. Fizikai és lelki fáradalmaimban, vállalkozásaimban vágyakozok az Erős Lélekre, elkezdett munkáimban, hivatásom feladataihoz kérem kegyelmét. Szentlélek, jöjj és erősíts meg engem… frissíts, bátoríts! Ne engedd, hogy beleszürküljek… belefásuljak… reménytelenné váljak hétköznapi rutinjaimban. Kérem az elevenség, éberség, az őszinte benső derű ajándékát. 

Erős Lélek, jöjj és Te lélegezz bennem, hogy gerinces, jellemes keresztény legyek. „Jött az áradat, nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze” (Mt 7,27).

Miben lehetek még következetesebb, hol újíthatom meg hűségemet?

Kérjük egy imabeszélgetésben az Urat, hogy akarata szerint erősítsen meg minket és családunkat. 

Testvéreim, ma szánjunk egy kicsivel több időt az imára, mint előző napokon.

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

4. nap – Az ima lelkülete

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, imádság Lelke! – A mai elmélkedéshez kezetekbe vehettek egy kisebb edényt vagy kedvenc poharatokat… és maradjatok így elmélkedésünk végéig… Amint szemlélitek, indítsátok fel magatokban az Istennel való érintkezés utáni vágyatokat… nyitott tenyérrel, kezekkel. Hívd a Lelket, hogy töltsön be.

„Kérni fogom az Atyát és másik Pártfogót ad majd nektek, hogy veletek legyen mindörökké” (Jn 14, 16). A Szentlélek az a Valaki, aki személyes erőt ad az embernek ahhoz, hogy rendületlenül helyt álljon a bajban, a terhek alatt. A Szentlélek, mondaná Keresztes Szent János, felemeli a lelkedet Isten örök ünnepébe. Igaz, most még ebben a testben vagyunk és Istentől távol vándorlunk. De ha vágyakozással vándorlunk, imádsággal az ajkunkon, meghalljuk az éneket, amely Isten házára emlékeztet bennünket.

Megkérdezhetném, hogy imádkoztok-e a Lélekhez egyáltalán? De mielőtt ezt kérdezném, biztos, hogy megelőzött a Lélek és már meg is kérdezte tőletek.

Jöjj el Szentlélek és imádkozz bennem! Mi segít engem jobban: a szóbeli ima? A kötött ima? Az egyéni, spontán beszélgetés Istennel vagy a közösségben végzett ima? Szívből imádkozom-e, vagy csak letudom az imaadagokat? 

Gyökössy Endre: „Amikor imádkozom, úgy érzem magam, ahogy egy óra érezheti magát, ha érezni tudna: életem rugói a Lélek mozgására fel vannak húzva, testi-lelki erőim lüktetnek, új erőre kapok, járok és mutatok”.   

Kérjük az imabeszélgetésben az Urat, hogy küldje el – egészen személyesen, nekünk –  a Szentlelket… Jöjj el szívembe, testembe-lelkembe Lélek… járj át… éltess… lélegezz bennem… imádkozz bennem.
(szavak nélküli imaidő)

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

5. nap – A Szentlélek finom érzékenysége

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el érző Lélek! – Keressünk egy kisebb követ… vegyük a kezünkbe és szemléljük… milyen formája… színe… hőmérséklete… majd rövid időre zárjuk össze tenyerünket, anélkül hogy szorítanánk. Az ima idejére maradhatunk végig zárt tenyérrel, a kaviccsal a kezünkben.

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek; elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom majd belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint járjatok, törvényeimet megtartsátok és meg is cselekedjétek” (Ez 36,26-27). A Lélek úgy vesz körül minket, mint a levegő, amit belélegzünk, vagy ahogy tengerben a víz a halakat. Itt van, körülölel, átkarol… Isten szeretetét hozza közelembe. „Veled vagyok… melletted állok… hátulról támasztalak… előtted haladok… mindennap, a világ végéig”. 

A betlehemi csoda közénk hozta Istent, de a pünkösd most a szívedbe hozhatja. Isten Országa Jézus tanítása szerint „bennünk van”. Figyelmességetekre, érzékeny lelketekre van szüksége ahhoz, hogy szívetekbe lépjen. Igen, jöjj, költözz hozzánk, élj bennünk, Szentlélek! 

Figyelek az Úrra? Érzékeny vagyok indításaira, sugallataira? Elég alázatos vagyok, a csend barátja? Hogy vagyok az előzékenységgel? Bűnbánat, elfordulás a bűnöktől… fokozatos odafordulás a Szentlélekhez – ez jelenik meg cselekedeteimben?

Az imabeszélgetésben kérjjétek az Urat, hogy szíveteket fordítsa magához. – Jöjj Szentlélek, fordítsd szívemet a Szeretet forrása felé. 

Testvérek, a mai napon is elmélkedjünk, imádkozzunk együtt!

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

6. nap – A szeretet adománya

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Szeretet Lelke! Jöjj Szentlélek, áraszd szét a mennyből szereteted sugarát! – Ma egy virágot szemléljünk… kint a természetben, a kertben vagy egyszerűen az utcán… formájával, színeivel, szépségével és illatával lásd, hogy érted van itt, neked teremtette Isten. Ha elég nyitott vagy rá, egy élményt, életet fog nyújtani ma ez a virág.

„A Lélek gyümölcse: szeretet” (Gal 5,16). A Szentlélek a szeretet Lelke, pünkösd pedig a szeretet legfölségesebb kinyilatkoztatása. A Szentlélek: szeretet. De milyen szeretetről van szó? Elsősorban nem a mi Isten iránti szeretetünkről, hanem Isten szeretetetéről, mely a testvérem iránti szeretetre indít. 

Tapasztalom-e Isten szeretetét? Kivel kell megújítanom a kapcsolatomat?

Jöjj Szentlélek, jöjj Szentlélek Úristen, jöjj, örök Szeretet, taníts meg engem mindig szeretni, elsőnek szeretni, viszonzás nélkül is szeretni, megbocsátani és bocsánatot kérni.

„Veni Sancte Spiritus” – „Jöjj Szentlélek, töltsd el híveid szívét és gyújtsd meg bennük szereteted tüzét”. Az imabeszélgetésben kérjem az Urat, mutasson rá életem azon területeire, ahol szükségem van Isten szeretetére – és ahol jobban szerethetek másokat.

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

7.nap – Béke és öröm

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el Béke, jöjj el Öröm Lelke! – Ma a képzelő erőnk segítségével szemléljünk egy folyót… Hogy képzeled el? Gyorsfolyású? Lassú? Üdítő, tiszta víz… ahogy szalad, zenéje lecsendesíti az emberi elmét és benső békére vezet el.

„A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek” (ApCsel 13, 52).

„A szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki” (Jn 16,22).

A tanítványok öröme, amely a feltámadt Úrral való találkozásból fakad, a Szentlélek által válik maradandóvá, hiszen a Lélek tudatosítja bennük, hogy Jézus győzött a világ és a világ fejedelme felett (Jn 16,11).

Az Isten Országa öröm és béke a Szentlélekben. Miközben hívjuk a Szentlelket, az Öröm Lelkét, dicsőítsük a Teremtőt és a Megváltót énekkel, imádsággal! Dicsőítéskor öröm költözik a lelkünkbe a Szentlélek által! Mert mi is az igazi öröm? Nem más, mint az, hogy Isten szeret bennünket! A vidám szív jót tesz a testnek (Péld. 17. 22), örüljünk hát az Úrban! Ez a hitünk.

De a mindennapokban? Milyen sokszor vagyunk elfoglalva problémáinkkal, a gondok nyomasztanak és a bajtól való félelem szorongást okoz. Szemünk a valós nehézségeket szemléli. Ehhez kell a Szentlélek! Eljön és azt súgja: lásd az örömöket is. Mindennap meglátogatlak örömömmel, hogy elvegyem félelmeidet.

Ma mikor éreztem az örömet, mi történt akkor? Mik az én örömeim? Szereztem/szerzek/-e ma valakinek én is örömet?

II. János Pál halálos ágyán mondta: „Legyetek derűsek! Én az vagyok.”

Jöjj Szentlélek, Békesség Lelke! Jöjj Szentlélek, jöjj Öröm Lelke, töltsd el lelkemet isteni örömöd boldogságával, hogy a reménytelenség és szomorúság támadásait kegyelmeddel elviseljem és örömmel szolgáljalak Téged!

Az imabeszélgetésben hozzátok Jézus elé szorongásaitokat, feszült érzéseiteket… és kérjetek Tőle békeséget és Örömet.

Testvéreim, kitartás!

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

8. nap – Az apostoli lelkület

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj, Küldetés Lelke! – Ma elmélkedésünkhöz a tüzet, a tűz lángjainak képét hívjuk segítségül. Maga elé képzelheted egy tábortűznek a lángjait… emberek a tűz köré gyűlve, beszélgetnek, nevetnek… jó hangulatban körbeülitek a tüzet… lásd színeit… hallgasd hangjait… érezd annak melegségét, fényét testeden végig áramlani… 

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon” (Lk 12, 49). A tűz a Szentlélek jelképe. Isten, amikor szövetséget kötött Ábrahámmal, „lángoló fáklya” formájában tette magát Ábrahám számára láthatóvá. Amikor pedig kinyilatkoztatta titokzatos nevét, „Jahve”, „Én vagyok”, égő csipkebokorból szólt Mózeshez. Keresztelő Szent János hirdette, hogy az eljövendő Messiás Szentlélekkel és tűzzel fog bennünket megkeresztelni (vö. Mt 3, 11). A Szentlélek lángnyelvek formájában jött le az apostolokra (vö. ApCsel 2, 3), és olyan belső tűzzel töltötte el őket, hogy lelkes szavaikkal le tudták dönteni a különböző nyelvek válaszfalait, és a sokféle nyelvű hallgatóságban mindenki megértette őket. A Szentlélek tüze hatására a sokféle ember eggyé kovácsolódott. A tűz képével arra tanít bennünket az Isten, hogy Jézus barátai, akiket a Szentlélek tölt el, nem lehetnek frigid, hideg emberek. Azoknak, akiket a Lélek gyújtott meg, szenvedélytől, lelkesedéstől kell égniök.

„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1, 8). A bérmálásban megkaptuk a Szentlelket. Tanúk lettünk… Jézus életének, szavainak és cselekedeteinek tanúi. 

Jöjj Szentlélek, érints, égess a Te tüzeddel. Tüzesíts, frissíts, gyógyíts engem… jöjj, hogy a feltámadott Krisztus reményében élhessek… hadd égjek, világítsak. Szent Bernát életelve volt „ardere et lucere”, „égni és világítani”.

Tüzes lelkű vagy? Lelkes? Lelkesítesz? Kik lelkesítenek engem? Kiket kellene lelkesítenem?

Az imabeszélgetésben vizsgáljátok meg az Úr előtt, mi tesz titeket hideggé…esetleg közömbössé… és kérjétek a kegyelmet tőle és az apostoli lelkületet a misszió és evangelizálás feladataihoz.
 

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

9. nap – A Szentlélek házanépe

Bevezető imádság és ének – ld. feljebb

Elmélkedés:

Jöjj el, Szentlélek! Jöjj el, Egyház Lelke! Jöjj el, minden közösség Lelke! – Képzelj magad elé ma egy nagy hálót… alaposan szemléld végig gondolatban… lásd a párhuzamos szálait, melyek a csomóknál összefutnak és találkoznak. A háló, mely megtart… véd… kifog.

„Mindannyiunkat egy Lélek itatott át” (1Kor 12,13). Mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Sokan vagyunk, de a Szentlélek által egyekké lehetünk. Így vagyunk az Atya szeretetében és Jézus Krisztusban egyek. A Szentlélek mindenkit lelki egységbe forraszt. A lélek az egység Lelke. Ezért kedveli a liturgia a „Szentlélekkel egységben” imaformulát.

Urunk Jézus, szentelj meg minket, családunkat, közösségünket Szentlelked által!

A Szentlélek a közösség megteremtője. Igazi közösség csak ott van, ahol a Szentlélek munkálkodik. Minden társadalmi közösség, a Szentlélek Isten kívül, csak érdekközösség, amely csak addig áll fenn, amíg az érdekek fennállnak, és azonnal megszűnik, amint az érdekek meggyöngülnek. A baráti, családi, egyházi közösségben csakis Jézus nevében és a Szentlélek által lehetünk egyek. A Szentlélek által mondhatjuk ki a közösséget létrehozó és fenntartó szavakat: szeretlek… fontos vagy… köszönöm neked… bocsáss meg nekem… maradjunk együtt!

Jöjj el, közösség Lelke! Jöjj el, Egység Lelke! 

Hol vannak legfontosabb kapcsolódási pontjaink a családtagjaimmal? Kik számomra a legfontosabbak? Hogyan törekszem arra, hogy a szeretet egyre növekedjen közöttünk és igazi közösséggé kovácsolódjunk? Támasz vagyok másoknak? Gyógyír? Vigasz? Kikért élek? 

Az imabeszélgetésben hozzátok az Úr elé mindazokat, akiket szerettek, akikkel egy családba, közösségbe tartoztok… és akikért felelősséggel tartoztok.

Befejező imádság:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizz meg minket Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud neki ártani. Őrizz meg minket tisztának, őrizd meg tisztának ajkainkat, melyek szent Testedet érintik. Őrizd meg tisztának a szívünket, melyet a szentségi házasság jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segíts minket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjunk. Add meg nekünk ahhoz is az erőt, hogy a szívünket egymás mélyebb szolgálatára megváltoztassuk,  és Téged mindenkivel megszerettessünk. Áldd meg életünket bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekünk az örök élet koronáját! Ámen.

(Kis Szent Teréz nyomán)

Testvérek, köszönöm, hogy ebben a kilencedben együtt elmélkedünk, imádkozunk. Áldott szép életet nektek és családjaitoknak, szeretteiteknek!

Szénégető István atya

FÉRFI IMÁDSÁGA FELESÉGÉVEL/ MENYASSZONYÁVAL/KEDVESÉVEL

(Szabadon formálható)

1. LEÜLÜNK EGY GYERTYA KÖRÉ

Leülünk ott, ahol imádkozni szeretnénk. Meggyújtunk egy gyertyát, vagy kiteszünk középre egy kis keresztet, ikont, Szentírást. Megérkezünk egymáshoz és elcsöndesedünk. 

2. HÁLAADÁS MINDAZÉRT, AMI JÓ VOLT A MAI NAP FOLYAMÁN

Keressetek fejenként három-négy olyan dolgot a mai napból, amiért hálásak vagytok. Olyan nagyobb vagy apróbb helyzetekre, élményekre, eseményekre gondolj, amelyek megmelengették a szíved, aminek örültél, amiért, akikért vagy akiknek hálás vagy. De mindennapi tevékenységekért, ízekért, illatokért is hálát lehet adni, vagy önmagaddal kapcsolatban is érezhetsz hálát: egyéni felismeréseidért, személyiségjegyekért, ha jól tudtál reagálni valamire stb. Köszönjétek meg a Jóistennek mindazt, amit felismertetek – saját szavaitokkal vagy szívetek csöndjében. 

3. KÉRÉSEINK, VÁGYAINK MEGFOGALMAZÁSA

Mi az, amit szeretnétek kérni a Jóistentől? Mire volna szükségetek? Kiért lenne jó imádkoznotok? Van-e valami vágyatok, amelyet olyan jó lenne, ha ki tudnátok fejezni? Fogalmazzátok meg egymás előtt és mondjátok el Istennek ezeket. 

Foglaljátok össze kéréseiteket egy közös imával, például mondjatok el együtt egy Miatyánkot vagy más, szá-motokra kedves imádságot. 

4. ÁLDÁS

Végül kérjétek az Úr áldását, és áldjátok meg egymást például ezekkel a szavakkal: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. – Ámen.

Ha szeretnétek, akkor kis keresztet rajzolhattok egymás homlokára, öleljétek meg egymást és kívánjatok valami jót a másiknak.

Forrás: jezsuiták