Szűz Mária születése

Imádságok Mária születésnapján 

Boldog Emmerich Anna Katalin stigmatizált ágostonrendi apáca (született 1774.  szeptember  8-án,  Kisasszony  napján) ifjúkorától fogva meg volt áldva a látomások és kinyilatkoztatások adományával.  A Szent Szűz adta számára az alábbi imádságokat:

Imádság Szűz Mária kilenc hónapos magzati életének és születésének tiszteletére

Szeptember 8-17. között minden nap elimádkozunk kilenc Ügyvözlégy Mária imát.  

„Aki ma délután az ő kilenc hónapos magzati életének és születésének tiszteletére áhítattal és szeretettel elimádkozik kilenc Üdvözlégyet, és ezt kilenc napon át megismétli, az az angyaloknak naponta egy kilenc szál virágból álló csokrot ad át, amelyet Ő az égben elfogad és átnyújt a Szentháromságnak, kegyelmet kérve az imádkozó számára.”

Várandós anyák megemlékezése Szűz Mária kilenc hónapos magzati életéről

Szeptember 7-én böjt, kilenc Ügyvözlégy Mária imádkozása, szentségekhez járulás (szentgyónás, szentáldozás), mindez megismételve a várandósság idején és a szülés előestéjén.

„Ha várandós anyák az ő születésének előestéjét böjtöléssel és kilenc Üdvözlégy ájtatos elimádkozásával megünnepelik az ő kilenc hónapos magzati életének emlékezetét, és ezt az ájtatosságot terhességük idején és szülésük előestéjén megismétlik, és áhítattal szentségekhez járulnak, imáikat Ő viszi Isten elé és kiesdi számukra nehéz körülmények között is a szerencsés szülést.”

(Forrás: Emmerich Anna Katalin: A Szent Szűz Mária élete, Imádságok Mária születésnapján című fejezet Szent István Társulat Kiadó, 2017. )