A legfölségesebb Oltáriszentség rózsafüzére

A legfölségesebb Oltáriszentség rózsafüzére

Hiszekegy …

Miatyánk …

Az első 3 Üdvözletnél:

l. Jézus, ki hitünket növelje;

2. Jézus, ki reményünket erősítse;

3. Jézus, ki szeretetünket tökéletesítse.

Titok

l. Jézus, ki az Oltáriszentséget szerzette.

2. Jézus, ki az Oltáriszentségben mint lsten és ember jelen van.

3. Jézus, ki az Oltáriszentségben lelkünknek tápláléka.

4. Jézus, ki az Oltáriszentségben a legszentebb áldozat.

5. Jézus, ki az Oltáriszentségben úti eledelünk.

(A titkok úgy mondatnak, mint az a rendes rózsafűzéreknél szokásos, ti. egy Miatyánk és 10 Üdvözlégy a megfelelő titokkal. A tizedik végén azonban „Dicsőség az Atyának stb.” Helyett „Áldassék vég nélkül és dicsőíttessék a legfölségesebb Oltáriszentség!” mondatik.)