Fogolykiváltó Boldogasszony

Regőczi István atya kilencede

Az imádságot kilenc napon át imádkozzuk a Fogolykiváltó Boldogasszony szeptember 24-ei ünnepére készülve szeptember 15-23. között vagy bármely egymást követő kilenc napon.

A kilencedet imádkozhatjuk a július 2-ai Sarlós Boldogasszony ünnepére készülve is, amikor Mária Erzsébetnél tett látogatására emlékezünk, hiszen kilenc napon át imádkozzuk a Magnificatot, a Boldogságos Szűz hálaénekét, amellyel Istent magasztalva válaszolt Erzsébet köszöntésére, amikor meglátogatta őt. (Lk 1,47-55). A Magnificat már az őskeresztényeknél is az Egyház hálaadó éneke volt. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban. (A Csíksomlyói kegytemplom Sarlós Boldogasszony tiszteletére van felszentelve.)

A Regőczi István atya életéről szóló, Az Isten vándora című könyv a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár oldalán online olvasható ITT,  vagy szabadon letölthető ITT. A könyv beharangozója a Magyar Kurir oldalán ITT olvasható

A Fogolykiváltó Boldogasszony kilencede

A Nagy Jel

.„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.” (Jel 12,1)

.A boldogságos Szűz Mária Istennek legszebb, legcsodálatosabb, legszentebb teremtménye. Minden teremtmény közül Ő kapta a hatalmat Istentől: ő az, aki eltiporja az Őskígyó, a sátán fejét. Ezt a nagy szabadítást meghirdette már az ősevangélium is, azaz a Teremtés könyvének az a része, amely a bűnbeesés után megígéri nekünk a Megváltót:

„Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, az Ő utódja és a Te utódod közt: Ő a fejedet tapossa, Te meg a sarkát mardosod.” (Ter 3,15)

Mária az, aki legyőzi a gonoszt, egyszerűségével, alázatosságával, bűn nélküliségével, hatalmas fegyverével, állhatatos élő hitből fakadó imádságával. Őt imádkozó mindenhatóságnak is nevezzük, hiszen Istennél mindent elnyerhet. Leginkább azért könyörög, hogy az emberek megtérjenek. Szent Fiának vére, keresztáldozata ne vesszen kárba, a bűn bilincse lehulljon a lelkekről, helyet adva a kegyelmi élet csodálatos szépségének, gazdagságának. Ezért kérjük bizalommal az Ő segítségét kilenc napon át könyörögve, esdekelve.

Napi imádság

† Keresztvetés, külső-belső csend megteremtése, imaszándék felidézése

Bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária! Könyörögj érettünk, szegény bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Mária Hálaéneke

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát:
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek
az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem Ő, aki Hatalmas.
Ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre
megmaradt irgalma azokon,
akik Istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt:
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsájtja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódaiknak mindörökké

De profundis

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Istenem, figyelj a szómra!
Fordulj felém, és hallgass figyelmesen
könyörgésem hangos szavára!

Ha bűneinket, Uram felrovod,
Uram, ki az, aki előtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek,
ezért félve tisztelünk téged.

Remélek az Úrban, benne remél a lelkem,
és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat,
jobban, mint éji őr a hajnalt.
Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom,
és bőséges a megváltás nála.
Választott népét Ő váltja meg
minden bűnétől.

Könyörgés

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Boldogasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt!

Nemzetünket és a világot végzetes veszély fenyegeti. Embertársaink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket, a nemzeteket.

Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordultak, és Te meghallgattad őket. Áldott Nagyasszonyunk, légy ma is bajunkban közbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljanak a szenvedélybetegek rabigájuktól. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk, tanítványaink családjainak tagjait és fiataljainkat.


Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál.