Ima a Szentlélek hét ajándékáért

IMA A SZENTLÉLEK HÉT AJÁNDÉKÁÉRT

(Szent Bonaventura)

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett, keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden teljességével rajta nyugodott.

Add meg nekünk:

  • a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának, aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük;
  • az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
  • a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre lépjünk útjainkban;
  • az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását erőtlenné tegyük;
  • a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk;
  • a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát magunkra vegyük;
  • az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat, mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged végzésében.

Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel együtt tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.