Kármelhegyi Boldogasszony II.

Kilenced a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére
(skapulárét viselőknek)

A kilencedet imádkozhatjuk a Kármelhegyi Boldogasszony július 16-ai ünnepére készülve július 7-15. között, vagy az év bármely egymást követő kilenc napján.

Boldog II. János Pál Pápa mondta:
„A Skapuláré lényegében »ruha«. Aki megkapja az többé vagy kevésbé szorosan, az egész Egyház javára a Miasszonyunk szolgálatára szentelt Kármelita Rendhez kapcsolódik. Aki tehát felveszi a Skapulárét, ezzel belép Kármel földjére, hogy »egyen annak terméséből és gyümölcseiből« (Jer 2,7), és megtapasztalja Mária szelíd, anyai jelenlétét, elkötelezve magát napról-napra, hogy bensőleg Jézus Krisztust ölti magára, és – az Egyház, valamint az egész emberiség javára – élőként mutatja be Őt önmagában.”

A skapuláré Mária vállruhája… Máriát öltjük magunkra…

Különösen is két Személyre irányítjuk figyelmünket. Mindkettőjüket úgy mutatja be a Szentírás, mint akik teljesen „Istenbe”, az Ő fényébe, szépségébe öltöztek.

Tekintetünket irányítsuk Jézusra, „Aki felment a Hegyre imádkozni, s miközben az Atyával beszélgetett, arcának színe elváltozott, ruházata fehér lett és fényben sugárzó…” (vö.: Mt 17,2; Mk 9,3; Lk 9,29)

Majd figyeljünk Máriára: „Aki nagy jel az égen, egy Asszony, akinek öltözete a Nap, lába alatt a hold, s a fején 12 csillagból korona…” (vö.: Jel 12,1)

Csend…

Jézus, Te vagy a fény az éjszakánkban …
Jézus, Világ világossága, Te vagy a mi isteni Napunk …
Jézus, ránk ragyog szentséged, átjár fényed, betölt szelíd jelenléted …
Jézus, a tieid vagyunk, itt vagyunk, várunk …
Téged ölteni magunkra, milyen szép … csupa titokzatos fény …
Benned elmerülni, milyen szép … vakítóan erős ez a fény …
Beléd öltözni, megrendítően szép … mélységeinkbe hatol, átalakít ez a fény …
Te magad vagy ez a csodálatos fény … boldogító, szabaddá tevő Fény …

Csend…

Válasz minden *-nál:
Hálát adunk érte!

Jézus, hálát adunk az Asszonyért, a Te tiszta fényedbe öltözött Asszonyért!*
Jézus, hálát adunk a a Rád mutató, Hozzád vezető kezéért!*
Jézus, hálát adunk a gondoskodó kézért, amely lényedbe öltöztet minket!*
Jézus, hálát adunk az értünk szenvedélyesen küzdő Szívért!*
Jézus, hálát adunk égi Édesanyánkért, Nővérünkért, a hű Társért!*
Jézus, hálát adunk az általa nyújtott oltalomért!*
Jézus, hálát adunk a megerősített szövetségért, a vállruháért!*
Jézus, hálát adunk a Kármelért, az ő nagy Családjáért!*
Jézus, hálát adunk rendi Szüleinkért, tanításaikért!*
Jézus, hálát adunk a küldetésünkért, hogy bennünket is felhasználsz mások javára cselekedni, jót tenni!*
Jézus, hálát adunk, hogy a szeretet alkotásai örökké megmaradnak!*
Jézus, hálát adunk a nekünk juttatott kegyelmekért!*

Csend…

Válasz minden *-nál:
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, a Szentlélek kegyelméből Krisztust ölthessék magukra!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, keresztségi fogadalmukhoz híven Krisztusban élhessenek!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, megerősödjenek a hitben, reményben és szeretetben!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, imáik, áldozataik és jótetteik révén a Kármel élő tagjai lehessenek!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, osztozzanak Jézusnak Édesanyja iránti szeretetében!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, részesülhessenek a Szent Szűz erényeiben!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, Mária közbenjárására a szemlélődés világosságát megtapasztalhassák!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, megtapasztalják a testvérekhez tartozás örömét, és a mások iránti szolgálat vágyát!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, Isten szavát meghallják, és azt meg is valósítsák életükben!*

Könyörögjünk!

Jó Atyánk! Áraszd szereteted Lelkét szívünkbe, hogy vezetésével megújuljanak Kármelita közösségeink! Újítsd meg imaéletünk, szenteld meg szolgálatainkat, hogy szereteted hiteles tanúi lehessünk a világban, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Üdvözlégy Úrnőnk, Kármel ékessége és fénye!
Ó, Mária, egészen a Tied vagyok és Te egészen az enyém vagy!
Kérlek, Édesanyám, Szeplőtelen Szívednek alázata, békéje és öröme árassza el most a szívemet, hogy szüntelenül növekedjen bennem a szeretet és a bölcsesség nagy kegyelme.
Jézus éljen, uralkodjon és pihenjen meg lelkemben, egész életem legyen egyetlen Magnificat Isten dicsőségére, az Egyház és a lelkek javára.
Ámen.