Kilencedek

Milyen imádság a kilenced? Hogyan imádkozzuk?

A kilenced egymás után, megszakítás nélkül kilenc napon át (vagy kilenc egymást követő hét/hónap meghatározott napján) valamely szándékra végzett rendszeres, várakozást kifejező, kérést nyomatékosító imádság, amellyel állhatatosságunkat bizonyítjuk Isten előtt. Mintája az Urunk mennybemenetele és a pünkösd napja közötti 9 nap, amikor a Boldogságos Szűz Mária és az apostolok Jeruzsálemben visszavonulva, imádkozva és böjtölve várták a Szentlélek eljövetelét. 

Ereje az állhatatosságban, a fáradhatatlan, intenzív imádságban rejlik. Ha az evangéliumi özvegyről és az igazságtalan bíróról szóló példabeszédben a sem Istennel, sem emberrel nem törődő bíró nem tudta elutasítani a szegény özvegy állhatatos könyörgését, mennyivel inkább meghallgatja azt a jóságos Mennyei Atya. Ezt bizonyítja a számos imameghallgatás és elnyert kegyelem.

Végezhetjük templomban vagy otthon, egyedül vagy többen, letérdelhetünk, gyújthatunk gyertyát. 

Valahányszor a szentekhez folyamodunk közbenjárásért, Istenhez is emelkedjék föl a lelkünk. Isten előtt kedvesebb az az ima, amelyik tiszta és bűntől megtisztult szívből jön.  Ezért ajánlatos, hogy az egész kilencedet a kegyelem állapotában végezzük: gyónjunk meg, és a kilenced alatt legalább egyszer, de ha megoldható, naponta áldozzunk. 

A kilencedet mély áhítattal és az adott Szent vagy Isteni személy közbenjárásának erejébe vetett nagy bizalommal imádkozzuk! 

Végezzük el szentgyónásunkat, lehetőleg minden nap vegyünk részt szentmisén, és ha lehetséges járuljunk szentáldozáshoz!

Ezekben a napokban gondosan őrizkedjünk minden bűntől!

Napi munkánkat, minden cselekedetünket, örömünket és nehézségeinket ajánljuk fel a jó Istennek, aki annál inkább meghallgatja imádságunkat, minél nagyobb bizalommal és minél állhatatosabban imádkozunk.

A kilencedeket imádkozhatjuk a közbenjáró Szenthez, a Szűzanyához vagy valamelyik Isteni személyhez kapcsolódó ünnepre készülve, továbbá az év bármely egymást követő kilenc napján (vagy kilenc hét/hónap adott napján).

A kilenced imádkozásának módja: 

1. Keresztvetés, a külső és belső csend megteremtése – szükségszerűen néhány perc

2. A szándék felindítása.

3. A napi elmélkedés elolvasása után gondoljuk át annak tartalmát.

4. A napi imádságban nagy bizalommal és áhítattal kérjük az adott szent vagy Isteni személy közbenjárását.

5. Keresztvetés.

Ha kérésünket meghallgatta Isten, ne mulasszuk el a hálaadást, amelynek legméltóbb módja a szentáldozás.