2021. év kilencedei

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja 

December 24-én ünnepeljük Megváltó Istenünk születését. E napon kezdve, december 24. és január 1. között kilencedet imádkozunk a Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, a kegyelmek közvetítője tiszteletére.

Kilenced Szűz Mária, a kegyelmek Közvetítője tiszteletére

December 24. Jézus születése

December 15-23. között a kisded Jézus tiszteletére imádkozunk kilencedet az egyházi liturgiát követve, várva az Üdvözítőt.

Szent kilenced a kisded Jézus tiszteletére

Adventi várakozás a Mennyei Atyával 

December 14. Keresztes Szent János

December 6-14. között  a Mennyei Atya tiszteletére vagy Keresztes Szent János ünnepére készülve imádkozunk kilencedet. 

Advent, azaz Eljövetel. A Mennyei Atya annyira közel akart kerülni hozzánk, hogy elküldte hozzánk Szent Fiát.  A Mennyei Atya kilencedben az Általa kinyilatkoztatott üzenetekről elmélkedünk. 

Kilenced a mennyei Atyához

Keresztes Szent János egyháztanító, karmelita szerzetes tiszteletére két kilenced közül választunk: 

Kilenced Keresztes Szent Jánossal

Kilenced Keresztes Szent János tiszteletére

November 27. Csodásérmű Boldogasszony 

November 28. Laboure Szent Katalin ünnepe az irgalmas nővérek rendjében

A Szűzanya Labouré Szent Katalint a csodás érem veretésére kérte, minket pedig annak viselésére hív. November 24. és december 2. között a Csodás Érem Szűz Máriájához imádkozunk kilencedet, amellyel az adventbe érkezünk. 

Ez a kilenced előkészület lehet Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának december 8-ai főünnepére is.

„Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!”

Kilenced a Csodás Érem Szűz Máriájához 

November 21. Krisztus a Mindenség Királya főünnep 

November 15-23. között  kilencedet imádkozunk Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódóan. 

Krisztus Király kilenced

Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére

November 13. Magyar szentek és boldogok emléknapja

November 6-14. között  a Magyar szentek és boldogok emléknapjához kapcsolódóan magyar szentjeinkkel imádkozunk kilencedet a Magyarok Nagyasszonyához.

Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar Szentjeinkkel 

November 5. Szent Imre herceg

November 4. Borromei Szent Károly püspök

Október 28. és november 5. között kilencedet imádkozunk Borromei Szent Károly püspök vagy/és Szent Imre herceg ünnepére készülve. 

Kilenced Borromei Szent Károly tiszteletére 

Kilenced Szent Imre herceg közbenjárásáért 

Október 22. Szent II. János Pál pápa

Október 16. Szent Hedvig Sziléziai Hercegnő, a szegények és adósságban szenvedők védőszentje

Október 19-27. között ünnepeinkhez kapcsolódóan kilencedet imádkozunk Szent Hedvig vagy/és Szent II. János Pál pápa közbenjárását kérve.

Kilenced Sziléziai Szent Hedvighez segítségért adósság, üzleti és más pénzügyi gondok esetén

Nagy engesztelő kilenced Szent II. János Pál pápával

Kilenced Szent II. János Pál pápához

Október 15. Avilai Szent Teréz 

Október 8. Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája

Október 8-16. között kilencedet imádkozunk a Magyarok Nagyasszonyához és/vagy Avilai Szent Terézhez.

Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar Szentjeinkkel

Kilenced Avilai Nagy Szent Terézhez

Október 4. Assisi Szent Ferenc, a ferences rend alapítója

Október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz, szűz és egyháztanító

Szeptember 27. és október 5. között kilencedet imádkozunk kérve Kis Szent Teréz és/vagy Assisi Szent Ferenc atyánk hathatós közbenjárását.

9 napi elmélkedés Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére

Kilenced Assisi Szent Ferenc tiszteletére

Szeptember 29. Márton  Áron püspök halála 

Szeptember 23. Szent Pió atya

Szeptember 18-26. között kilencedet imádkozunk kérve Márton Áron és/vagy Pió atya közbenjárását.

Imakilenced Áron püspökkel Isten népéért

Pió atya kilencede Jézus Szent Szívéhez

Szeptember 8. Szűz Mária születésnapja

Szeptember 8-17. között az Ő kilenc hónapos magzati életének és születésének tiszteletére minden nap kilenc Üdvözlégy Mária imát mondunk el. Ezt az imádságot a Szent Szűz adta Boldog Emmerich Anna Katalin stigmatizált ágostonrendi apácának.

A várandósok külön kegyelemben részesülhetnek, ha böjttel és szentségek vételével kiegészítve  az ünnep előestéjén imádkozzák, és ezt megismétlik a várandósság idején és a szülés előtt. 

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szuz-maria-szuletese/

Szeptember 1. Veni Sancte Spiritus

Tanévkezdéskor a Szentlelket szoktuk  segítségül hívni: Veni sancte Spiritus. Ez alkalomból Szentlélek kilencedet imádkozunk augusztus 31. és szeptember 8. között.  

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szentlelek-kilencedek/

Augusztus 27. Szent Mónika, az édesanyák védőszentjének ünnepe

Az ünnepre kilenceddel készülünk augusztus 18-26. között Szent Mónika közbenjárását kérve az édesanyákért. Kérjük továbbá közbenjárását gyermekeinkért is, mert hisszük, hogy amint fiáért, Szent Ágostonért szüntelenül folytatott imája meghallgatást nyert Istennél, a mi imáinkat is meghallgatja az Úr. Legyen meg az Ő akarata!

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szent-monika/

Augusztus 15. Nagyboldogasszony – főünnep

Augusztus 8-16. között Szent kilencedet imádkozunk a Szentkúti Boldogságos Szűzanya tiszteletére testi vagy lelki segítségért. 

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szentkuti-boldogsagos-szuzanya/

Galgóczy Erzsébet

Galgóczy Erzsébet Nagyboldogasszony napján kapta meg először a stigmákat. Július 30. és augusztus 7. között az ő tiszteletére imádkozunk kilencedet.

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/galgoczy-erzsebet/

július 27. Szent Charbel

július 26. Szent Anna 

Július 19-27. között Szent Anna, valamint Szent Charbel ünnepéhez kapcsolódóan kilencedet imádkozunk. 

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szent-anna/
https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szent-charbel-makhlouf/

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony

Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Július 7-15. között Szent Benedek ünnepéhez kapcsolódóan kilencedet imádkozunk a tiszteletére. 

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szent-benedek/

Kármelmegyi Boldogasszony ünnepére készülve a skapulárét viselők az alábbi kilencedek közül választhatnak.

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/karmelhegyi-boldogasszony-i./
https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/karmelhegyi-boldogasszony-ii./

Július 2, Sarlós Boldogasszony, Mária látogatása Erzsébetnél

Június 23. és július 1. között a Fogolykiváltó Boldogasszony kilencedben  kilenc napon át imádkozzuk a Magnificatot, a Boldogságos Szűz hálaénekét, amellyel Istent magasztalva válaszolt Erzsébet köszöntésére, amikor meglátogatta őt. 

Fogolykiváltó Boldogasszony kilencede

Június 12. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

Június 8-16. között Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepéhez kapcsolódóan kilencedet imádkozunk.

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Június 11. Jézus Szent Szíve

Június 3. (Erdély) /  6. (Magyarország) Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe

Május 25 – június 2. között  Eucharisztikus kilenced imádkozunk(Jézus Szentséges Szívének minden napi megszólításával), készületül az Eucharisztia ünnepére.

Eucharisztikus kilenced

Május 23. Pünkösdvasárnap

Május 22. Szent Rita, Pünkösdszombat

Május 13-21. között kilencedet imádkozunk a közelgő ünnepeinkre készülve. Imacsoportunkban megosztva imádkozunk Szent Rita tiszteletére, valamint a Szentlélek eljövetelére készülve. Több kilenced közül lehet választani, kinek melyik áll közelebb a szívéhez-lelkéhez.

Szent Rita kilenced

Szentlélek kilencedek

Május 14. Szent Corona

Április 30. és május 8. között kilencedet imádkozunk Szent Corona vértanúhoz, a járványban szenvedő betegek védőszentjéhez a koronavírus járvány megszűnéséért, a betegekért, orvosokért, ápolókért…

Kilenced a koronavírus járvány idején

Április 28. Szent Gianna Beretta Molla

Április 21-29. között  az anyák, orvosok, feleségek, családok és születendő gyermekek védőszentjéhez imádkozunk kilencedet, aki 1962-ben életét adta születendő gyermekéért. Leánya ma, a szent édesanyja nyomdokaiba lépve orvosként azt az Istenbe vetett hitet, reményt és szeretetet hirdeti, amelyet szüleitől tanult. 

Kilenced Szent Gianna Beretta Mollához

Április 11. Irgalmasság vasárnapja (2021.)

Szent Dizmász, a jobb lator március 25-ei emléknapját követően, az irgalmasság vasárnapjával kezdődően április 11-20. között folytatjuk az irgalmasság rózsafüzérét, és Szent Dizmász közbenjárását kérve  imatizedet imádkozunk a bűnösök megtéréséért.

Imatized bűnös megtéréséért

Április 2-10. között, nagypénteki kezdéssel az Isteni irgalmasság kilencedét imádkozzuk az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért, hogy eleget tegyünk Jézus kérésének, amelyet Szent Fausztina nővér közvetített számunkra naplóján keresztül. 

Isteni irgalmasság kilencede

Április 1. Nagycsütörtök (2021.)

Március 23-31. között imádkozzuk a Limpiasi kilencedet – amely egy kilencnapi ájtatosság az agonizáló Krisztus tiszteletére -, készületül a Szent három napra, a nagycsütörtöki virrasztásra Jézussal. 

Limpiasi kilenced

Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, főünnep

Március 10-18. között Szent József ünnepére kilenceddel készülünk, kérve a keresztény házasságok és családok védőszentjének, Szent Józsefnek közbenjárását érettünk.

Kilenced Szent Józsefhez 

Szent József kilenced

Március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú

Február 23. és március 3. között kilencedet imádkozunk Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú tiszteletére. 

Kilenced Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúhoz

Február 14. Szent Bálint, a házasság világnapja

A házasság hetében kilencedet kezdünk imádkozni a házaspárokért. Február 12-20. között azért is imádkozunk, hogy megújuljunk, megerősödjünk a Szentlélekben. 

Szentlélek kilenced (nem csak) házaspároknak 

Társat keresők kilencede Szent Bálinttal (február 5-13.)

Február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, a betegek világnapja

A Lourdes-i Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért kilencedet imádkozunk a Lourdes-i jelenések emléknapjára február 3-11. között, amely Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól a betegek világnapja. 

Lourdes-i kilenced

Január 24.- február 1. között 

imacsoportunkban Szűz Mária eljegyzésének ünnepéhez kapcsolódva, illetve Gyertyaszentelő Boldogasszonyra készülve megosztva imádkozunk kilencedet:

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, a Megszentelt Élet napja, Mária Szíve Szeretetlángjának napja

Isteni irgalmasság kilencede Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére, a Megszentelt Élet Napjára – hivatástisztázás 

Január 23. Szűz Mária eljegyzése 

A Szűzanya ünnepéhez kapcsolódóan imádkozhatunk jegyesünkért, házastársunkért, a házas és a még házasság előtt álló gyermekeinkért, adott személyért és a (leendő) házastársukért, Isten akaratának felismeréséért.

Kilenced jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához

Január 18-22.

között három szentéletű magyart is ünneplünk: egy szentet és két boldogot. Imacsoportunkban megosztva, január 13-21. között kilencedet imádkozunk tiszteletükre, kérve közbenjárásukat imaszándékainkra.

Január 22. Boldog Batthyány Strattmann László

Boldog Batthyány-Strattman László családapa, a szegények orvosa közbenjárását kérjük családjainkért, testi és lelki betegségben szenvedőkért.

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/boldog-batthyany-strattman-laszlo/

Január 20. Boldog Özséb

 Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok alapítójának közbenjárását kérjük papjainkért, szerzeteseinkért. 

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/boldog-ozseb/

Január 18. Árpád-házi Szent Margit

Szent Margit közbenjárását kérjük hazánkért, nemzetünkért; hogy életpéldáját követve növekedjünk hitben, szeretetben, alázatban és hűségben.

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/arpad-hazi-szent-margit-i./
https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/arpad-hazi-szent-margit-ii./

Január 10. Szent Filoména születésnapja, amelyhez kapcsolódóan január 3-11. között kilencedet imádkozunk a tiszteletére.

https://kilenced.eoldal.hu/cikkek/kilencedek/szent-filomena-i.–vianney-szent-janos-a