Krisztus Király II.

Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére 

Litánia (lejjebb)

A kilencedet imádkozhatjuk Krisztus Király főünnepére készülve vagy az év bármely egymást követő kilenc napján. A litániát imádkozhatjuk az év bármely napján, különösen a főünnepen, illetve a kilenced idején.

  Ez az egyszerű kilenced a legnagyobb ajándék Urunktól, Jézustól, melyhez ezeket a rendkívüli ígéreteket tette:

  ,,Megígérem, hogy minden alkalommal, mikor ezt a kilencedet imádkozzátok, megtérítek tíz bűnöst, és tíz lelket az egyetlen hitre vezetek, tíz lelket szabadon bocsátok a tisztítótűzből, s köztük sok papi lelket, és ítéletem kevésbé lesz szigorú.”


  A kilenced, napi egyszeri imádságot jelent 9 napon át, a következő imákkal:

  1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Dicsőség

Ó, Uram, Jézus, mi Istenünk, te Egyetlen, Legszentebb Királya és Uralkodója az összes népnek! Hozzád imádkozunk nagy reménységben, ó, Isteni Király, irgalmadért, békéért, igazságért, és minden jóért. Védelmezd meg, Urunk, Királyunk családunkat és szülőföldünket! őrizz meg minket, Legszentebb Urunk! Védj meg minket az ellenségtől, és a Te igazságos Ítéletedtől!

  Bocsásd meg ellened elkövetett bűneinket, ó, Hatalmas Király! Megérdemeljük igazságos ítéletedet, mégis irgalmazz nekünk, és bocsásd meg vétkeinket! Bízunk nagy irgalmasságodban, ó, Félelmetes Király, meghajlunk Előtted, és imádkozunk Hozzád: tedd Királyságodat megismerhetővé a földön! Ámen.

Litánia, Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére

  Jézus ezt mondta erről szolgálójának:
  ,,Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a litániát imádkozzák, azokat a halál majd karjaimban fogja találni, és mosolyomat látják majd. Én Magam, mint Minden Nép Királya jelenek meg nekik haláluk előtt.”

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
 
Isten, Mennyei Atyánk, Aki Fiad trónját örök időkre elkészítetted
    Irgalmazz nekünk!
Fiú Isten, Jézus, mi Áldozati főpapunk, igaz Próféta és Uralkodó Király
     Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten, Aki elárasztottál minket ajándékaiddal
     Irgalmazz nekünk!
Szentháromság, Három személy, Egy Isten, az Örök Egység Szépségében
     Irgalmazz nekünk!

Ó, Jézus, Örök Királyunk
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Legirgalmasabb Király, Aki kiterjeszted ránk kegyelmeidet
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek nagy kegyelmét kaptuk a gyónás szentségében
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Szerető Király, Aki felajánlja nekünk a gyógyulás kegyelmét
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a mi Eucharisztikus Királyunk
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a prófétánk által megjövendölt király
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Ég és Föld Királya és Irányítója minden népnek
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a Mennyei Udvar Gyönyörűsége
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, alattvalóinak legkönyörületesebb Királya
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akitől minden tekintély származik
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mi is Egységben vagyunk
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akinek királysága nem e világból való
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek szíve szeretettel lángol az emberiségért
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát, a Királynőt adta nekünk, hogy a mi drága Anyánk legyen
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki majd az ég felhőiből jön el hatalommal, és nagy dicsőségben
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek trónját bizalommal elérhetjük
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki igazán jelen van a legszentebb Oltáriszentségben
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát minden kegyelem közvetítőjévé tette
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát Társmegváltóvá tette, társul az Üdvösség tervében
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, aki kigyógyít minket minden viszályból és egyenetlenségből
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, akit megsebez az emberiség közönyössége
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, aki szeretete balzsamát adja nekünk, hogy vigasztaljuk megsebzett szívét
     Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Aki KÖZTÜNK van, és tiszta gyönyörűségünk kútforrása
     Uralkodj szívünkben!

Ó, Jézus, Minden Népek Királya, igaz uralkodó minden földi hatalom felett
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki a pokol erőinek örökre való leigázója
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Akinek nagy irgalma mérsékli bűneink megérdemelt büntetését
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, igaz Király, Egyetlen Menedéke az oly nagyon beteg világnak
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki Békével áldja meg a hívek lelkét, akik Őt Igaz Királyuknak ismerik
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki kegyesen elküldöd szent angyalaidat, hogy védelmezzenek minket
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Akinek Fő Hercege Szent Mihály arkangyal
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki megtanít minket arra, hogy az uralkodás szolgálat
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Igazságos Bíró, Aki elkülöníti a gonoszt és a jót
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki előtt minden térd meghajlik
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Bárány, Aki a mi Jó Pásztorunk
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki miután lerombol minden más uralmat, átadja a királyságot az Atyaistennek
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Aki vég nélküli uralkodó, s Akinek országa örökkévaló
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya, Akinek irántunk való szeretete állhatatos, és hűsége örökké tart
     Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
 
Örök Atya, Aki egyetlen szeretett Fiadat adtad nekünk, hogy Megváltónk, Egy Igaz Közbenjárónk, és Uralkodó Királyunk legyen.
     Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked! 
Szentlélek Úristen, a Háromság Harmadik Személye, az Atya és a Fiú Szeretete, Aki megszentelsz minket és életet adsz nekünk.
     Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!

Mária, Királynőnk, és Anyánk, Aki közbenjársz Jézusnál a mi érdekünkben
     Imádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, Akin keresztül kapunk minden kegyelmet
     Imádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, a Szentháromság Egyetlen Drágaköve
    Imádkozz érettünk!

FORRÁS: Máthé Mária (összeállította): Misztikusok imagyűjteménye