Krisztus Király Kilenced

A kilencedet imádkozhatjuk a Krisztus a Mindenség Királya főünnepére készülve (ezt a mozgó ünnepet az egyházi év utolsó vasárnapján üli az egyház), továbbá az év bármely egymást követő kilenc napján. 

A litániát a kilencedtől függetlenül imádkozhatjuk az év bármely napján, különösen a főünnepen, vagy a kilenced egyes napjain. 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8.  nap9. napLitánia

1. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége. (Lk 1, 31-33). 


E/ Krisztus, Királyunk, aki azért jössz a világba, hogy megkeresd és megmentsd, ami elveszett (Lk 19,10), taníts meg bennünket Édesanyád, Szűz Mária hitével befogadni a te Országodat! 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


2. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek 
jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2, 1-2)


E /Krisztus, Királyunk, te engeded, hogy megtaláljanak, akik teljes szívvel keresnek (vö. Jer 29,14). Helyezd belénk a valódi imádás lelkületét, hogy mély szeretetkapcsolatba léphessünk veled! 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben!

3. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk 1, 14-15)

E/Krisztus, Királyunk, te arra hívsz, hogy megerősítsük az elernyedt kezeket, és megszilárdítsuk a roskadozó térdeket (vö. Iz 35,3) Országod hirdetésével. Segíts, hogy mélyebben megtérjünk evangéliumod tanításához és meggyőződéssel hirdessük azt! 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


4. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Ne kérdezgessétek hát, hogy mit esztek, vagy mit isztok, és ne nyugtalankodjatok. 
Mert erre a pogányok törekednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk. Inkább az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá. Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát. (Lk 12, 29-32) 

E/ Krisztus, Királyunk, teljen örömöd abban, ahogyan megéljük a lélekben szegények boldogságát, mert övek a mennyek országa! (vö. Mt 5,3) 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


5. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Azután ezt mondta: „Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. 
Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás.” (Mk 4, 26-29)


Ismét más példabeszédet mondott: „A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle.” (Mt 13, 33)

E/Krisztus, Királyunk, add, hogy a hit magja és a szeretet kovásza legyünk az emberek között, amíg minden nem leszel mindenben! (vö. Kol 3,11) 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


6. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

„Hagyjátok – mondta –, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, ne akadályozzátok őket, 
hisz ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda.” (Mk 10, 14-15)

E/Krisztus, Királyunk, könyörgünk hozzád, add, hogy újjászülessünk a magasból (vö.Jn 3,3), hogy tudjuk a kicsinységünket dicsőségünk zálogává és bizalmunk ingathatatlan alapjává tenni! 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


7. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.” Erre megkérdezik az igazak: „Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna?” A király így felel: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25, 34-40). 
E/Krisztus, Királyunk, az Igédre éhes (vö. Ám 8,11), szeretettől megfosztott és a bűn 
rabságában szenvedő világban adj nekünk hitet, hogy felismerjük arcodat a szükséget szenvedő testvéreinkben! 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


8. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Jézus így válaszolt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból 
volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.” Pilátus közbeszólt: „Tehát király vagy?” „Te mondod, hogy király vagyok – mondta Jézus. – Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.” (Jn 18, 36-37). 

E/Krisztus, Királyunk, ne engedd, hogy a bűn elvakítsa szívünket, és megtagadtassa velünk az igazságot, amelyet benned ismertünk meg! (vö. Zsid 10,26) 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


9. nap

Kezdő imádság


E/Hálatelt szívvel fordulunk hozzád, Urunk, Jézus Krisztus, aki eljöttél a Gonosz hatalma alatt görnyedő világba, hogy megalapítsd Országodat, az igazság és élet, az életszentség és kegyelem, az igazságosság és béke Országát. Miután felgyújtottad a szívekben Királyságod közeli eljövetelének reményét, Jeruzsálembe mentél, hogy a téged gyűlölők kezére adjanak, halálra ítéljenek, megostorozzanak és keresztre feszítsenek. És amikor végbevitted papi áldozatodat, az Atya iránti végső engedelmességből búzaszemként a földbe hullva és elhalva, feltámadtál a halottak közül, és ezzel véglegesen legyőzted a rosszat, a bűnt és a halált. Azóta mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy engedjük, Országod győzelme által egyre jobban átalakítani szívünket, levetkőzzük a régi embert és együttműködjünk kegyelmeddel, és az imádság és az apostolkodás révén azon munkálkodjunk, hogy Országod elterjedjen az egész világon. 


Kérünk, Urunk, lobbantsd lángra bennünk ugyanazt a szenvedélyt, amely a te lelkedben ég, hogy a földön fellobbanjon szereteted tüze. Ebben a neked ajánlott kilencedben még hevesebben könyörgünk: „Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben, a családok, a társadalom, a Regnum Christi, az Egyház és az egész világ szívében!” 

V/Krisztus, a mi Királyunk, jöjjön el a Te Országod! 

Napi imádság

Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magad!” – mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: „Ez a zsidók királya.” Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.” (Lk 23, 36-43)

E/Krisztus, Királyunk, te a keresztről magadra vonzod az emberek tekintetét, hogy sugalld nekünk a megbocsátás és a szeretet csalhatatlan bizonyosságát. Add, hogy evangelizációs erőfeszítéseink forrása a te életünkben megtapasztalt irgalmasságod legyen! 

V/Jézus Krisztus Szívének Országa, uralkodj a szívünkben! 


Befejező ima

E/Szelíd és alázatos szívű Király, te megígérted, hogy amikor felemelnek, mindenkit
magadhoz vonzol. Add meg nekünk, hogy minden bűntől sebzett szív alávesse magát gyengéd uralmadnak! Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás (Jel 5, 12).


R/Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ámen (Jel 1,6). 

FORRÁS: https://regnumchristi.hu/wp-content/uploads/2013/11/KK-Kilenced.pdf

Litánia Krisztus Királyhoz

Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk!                  
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
– Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
– Uram, irgalmazz nekünk!


Krisztus, hallgass minket!
– Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
– Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmása – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, aki által a mennyei Atya mindent teremtett – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akiért Isten a világot alkotta – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a Boldogságos Szűz Mária Fia – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, igaz Isten és igaz Ember – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akit pásztorok és bölcsek imádtak – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, legfőbb törvényhozónk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, minden szentség forrása és mintája – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, utunk és életünk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akinek minden hatalom adatott az égben és a földön – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, örök Főpapunk – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, értelmünk ura – Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akaratunk fejedelme – Jöjjön el a Te országod!

Krisztus Király, a szüzek vőlegénye – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királya – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az alázatosság gúnybíborba öltöztetett királya – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, aki Mária Magdolnában fölmagasztaltad a bűnbánó életet – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, akinek országa nem e világból való – Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, szereteted királyi ajándéka, az Oltáriszentség által – Uralkodjál a lelkeken!

Krisztus Király, az Atya mindenhatóságának és a Szentlélek szeretetének remekműve – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a házasságot szentségi méltóságra emelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki első csodádat a kánai menyegzőn művelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, a gyermekek szeretetre méltó barátja – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki názáreti rejtett életeddel példát adtál a szülőknek és a gyermekeknek – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a munkát dolgos kezeddel megnemesítetted és megszentelted – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki halottaiból föltámasztotta és családjának visszaadtad a naimi ifjút, Jairus leányát és barátodat, Lázárt – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki megbocsátottál a házasságtörő asszonynak – Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, Mária és József iránt érzett szereteted által – Uralkodjál a családokon!

Krisztus Király, királyok Királya és uralkodók Uralkodója – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a századok halhatatlan és láthatatlan Királya – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a béke Fejedelme – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, örök dicsőség Királya – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki válladon hordod a királyság jelvényeit – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, akinek uralma nem ér véget – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolsz – Uralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, azzal a szeretettel, melyet hűséges népeid iránt mindenkor tanúsítasz – Uralkodjál a nemzeteken!

Krisztus Király, aki letaszítod trónjukról a zsarnokokat – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki a gonosz királyokat haragod napján összetöröd – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki kereszthaláloddal legyőzted a poklot – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki föltámadásoddal a halálon diadalt arattál – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki eljössz ítélni eleveneket és holtakat – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, hatalmad napján szentjeid fényességében – Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, a keresztfán túlcsorduló szeretettel mondott könyörgésed által: ,,Atyám, bocsáss meg nekik…” – Uralkodjál ellenségeiden!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!


Krisztus, akit halálra ítéltek, mint Názáreti Jézust, a zsidók Királyát – Jöjjön el a Te országod!

Könyörögjünk!


Isten, aki irántunk való szeretetből egyszülött Fiadat küldted megváltásunkra, add, hogy az egész emberiség ismerje el e földön a hit által annak királyi méltóságát, akinek az utolsó ítéleten fátyol nélkül ismerjük meg uralmát és hatalmát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.

Az emberiség felajánlása Jézus Szentséges Szivének

Úr Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek.

Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken jóságos Jézus és öleld valamennyit legszentebb Szívedre.

Légy Királya Urunk, nemcsak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el Tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen-szomjan el ne pusztuljanak.

Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj Urunk egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által üdvösségünk támadt: dicsértessék és áldassék mindörökké. Ámen.

Azok a hívek, akik ezt a felajánló imát áhítattal elimádkozzák, részleges búcsút nyerhetnek. Teljes búcsúban részesülhetnek, ha Krisztus Király ünnepén nyilvánosan végzik.

FORRÁS: https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=38#N66