Litánia az Oltáriszentségről

Uram, irgalmazz nekünk,
Krisztus, kegyelmezz nekünk.

Krisztus, hallgass minket.
Krisztus hallgass meg minket.

Mennybeli Atya-Isten – Irgalmazz minékünk!
Megváltó Fiú-Isten! –
Szentlélek Úr-Isten! –
Szentháromság egy Isten! –
Eleven kenyér, ki az égből szállottál alá –
Elrejtett Isten és Üdvözítő –
Választottak gabonája –
Szüntelen tartó áldozat –
Tiszta felajánlás –
Legtisztább asztal –
Angyalok eledele –
Elrejtett manna –
Isten csodáinak emlékezete –
Természet fölött való kenyér –
Testté lett ige –
Szent Ostya –
Áldásnak kelyhe –
A hitnek titka –
Magasztos, tisztelendő Szentség-
Legszentebb áldozat –
Engesztelő áldozat élőkért és holtakért –
Mennyei gyógyszer, mely megoltalmaz a bűn ellen –
Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete –
Minden bőséget meghaladó ajándék –
Az Isten szeretetének legnagyobb emléke –
Az isteni bőkezűségnek túláradása –
Szentséges és felséges titok –
Halhatatlanságnak orvossága –
Rettenetes és éltető Szentség –
Az Igének mindenhatósága által testté vált kenyér –
Vérontás nélkül való áldozat –
Étel és vendég –
Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak –
Kegyességnek szentsége –
A szeretet köteléke –
Tiszta lelkek táplálása –
Az Úrban elhalóknak úti eledele –
A jövendő dicsőségnek záloga –

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, kegyelmezz nekünk!

Testednek és vérednek méltatlan vételétől– Ments meg Uram minket!
A testnek kívánságaitól –
A szemek kívánságaitól –
Az élet kevélységétől –
A véteknek minden alkalmától –
Azon vágyakozásért. mellyel a húsvétot tanítványaiddal elkölteni kívántad –
Azon nagy alázatosságodért. Mellyel a tanítványok lábait megmostad –
Azon nagy szeretetért, mellyel ez isteni Szentséget szerezted –
Drága véredért, melyet nekünk az; oltáron hagytál –
Ezen szentséges testednek öt sebéért, melyeket érettünk fölvettél –
Mi bűnösök! Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy ezen csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és ájtatosságot bennünk megtartani méltóztassál – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy a bűnök bánatos meggyónása által minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál. –
Hogy minket a hitetlenségtől, eretnekségtől és a szívnek vakságától megőrizni méltóztassál –
Hogy halálunk óráján ezen úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál –
Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál Istennek Fia’ –

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk…

Kenyeret adtál mennybő nekünk Uram!
Mely minden gyönyörűséggel teljes.