Litánia Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, Irgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a Szűzanya iránti tisztelet példaképe,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Oltáriszentség nagy tisztelője,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a hozzá forduló betegek testi orvosa és lelki vigasztalója,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szegények orvosa,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Isten-szeretet szétsugárzója,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a test mellett a lélek egészségének védelmezője,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Istenbe vetett feltétlen bizalom példaképe,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki minden napját imádsággal kezdte,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a komoly feladataihoz Istent hívta segítő társának,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek napjait átszőtte az ima,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki éjszaka is gyakran imádkozott,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek a napi szentáldozás az erő forrása volt,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelem és odafigyelés példaképe,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szerető férj és gondos családapa példaképe,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki soha nem mondott rosszat másokról,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a szentekkel bensőséges kapcsolatban volt,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a földi élet javait értéktelennek tekintette,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a családi szükséglet feletti pénzét a szegények között szétosztotta,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki szerettei elvesztésében az Isten bölcs rendelkezését látta,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézustól merítette lelki erejét a megpróbáltatásokban,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézussal egyesítette lelki és testi szenvedéseit,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelemmel viselt szenvedés példaképe,
   Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki örömmel várta az örök életbe való átlépést,
   Könyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Boldog Batthyány-Strattmann László!
   Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk! Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek és gyógyítsa az összetört szívűeket. Tekints, kérünk Boldog László Szolgádra, aki apostoli tevékenységével Szent Fiad üdvösségművét akarta folytatni az emberek között. Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel vállaljuk keresztény apostoli küldetésünket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.