Litánia Jézus Szent Szívéről

Litánia Jézus Szent Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten
Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten
Irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen
Irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív 
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív          
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, Isten szent temploma            
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye  
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja   
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye       
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza     
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív 
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden erény mélysége       
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív   
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden szív királya és központja 
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív 
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, bűnösök áldozata
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, benned bízók üdvössége
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége
Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!  
Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.