Litánia Szent Ferenc atyánk tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, a ferencrend pártfogója Könyörögj érettünk!

Szeráfi Szent Ferenc Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, legokosabb atya Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a szegények pátriárkája Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világ megvetője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a bűnbánat példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világ hiúságának legyőzője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a Megváltó követője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus sebhelyeinek hordozója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Jézus sebeivel kitüntetett férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a tisztaság mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az alázatosság élő példája Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, gazdag a kegyelemben Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a betegek orvossága Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az Egyház oszlopa Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, hitünk védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus hős vitéze Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus katonáinak védelme Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a Nagy Király követe Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, katolikus férfiú Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, apostoli hithirdető Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az evangélium tanítója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, szeretettől lángoló szeráf Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a három rend alapítója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a bélpoklosok megtisztítója Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az életszentség csillaga Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világmindenség dalnoka Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az igazság pajzsa Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az örvendező élet művésze Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a szenvedő szeretet vértanúja Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az örök élet vezére Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, hatalmas pártfogónk Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc három rendjének minden szentjei Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Ferenc Atyánk! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Isten, ki Egyházadat Szent Ferenc Atyánk érdeméből új szerzetesrenddel gyarapítod, add meg nekünk,
hogy Őt utánozzuk, s így a földieket megvessük, és a mennyei javakban való részességben
mindenkor örvendjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Forrás: Assisi Szent Ferenc tisztelete, Kiadó: Magyar Barát (Ferences közlöny)