Lourdes-i Miasszonyunk litánia

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atya Isten… Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten…
Szentlélek Úr Isten…
Szentháromság egy Isten…

Szeplőtelen Szűz Mária,
‐ aki szent Fiad küldetésében jöttél hozzánk…  Könyörögj érettünk!
‐ aki az alázatos Bernadettnek megjelentél…
‐ aki e szavakkal mutatkoztál be a világnak: „Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!”…
‐ aki a sziklabarlangba szálltál alá, hogy a bűnbánatot hirdesd…
‐ aki fehér galambként lebegtél a sziklahasadékban, hogy szent Fiad  bocsánatát lelkünknek megígérd…
‐ aki nekünk a sátán sötét terveivel szemben erőt és bátorságot nyújtasz…
‐ aki minket Szent Fiad szeretetében megerősítesz…
‐ aki számunkra az élő víz forrását fakasztottad…
‐ aki a massabielle‐i [mászábjel‐i] barlangnál tiszteltetni akartál…
‐ aki tizennyolcszor megjelentél Lourdes‐ban…
‐ aki a mi lelkünk menedéke vagy…
‐ aki számunkra Szent Fiad kegyelmét kiesded…
‐ aki sohasem vagy érzéketlen tiszta szívvel végzett imáinkra…
‐ aki az ingadozókat és csüggedőket megerősíted…
‐ aki megszerzed a lélek békéjét…
‐ aki meghallgatod mindazokat, akik hozzád zarándokolnak…
‐ aki a nyomorultak gondviselője vagy…
‐ aki a vakoknak visszaszerzed a látást…
‐ aki a süketeknek visszanyered a hallást…
‐ aki a betegeknek kiesdekled a gyógyulást…
‐ aki minden bajunkra segítséget nyújtasz…
‐ aki a keresztény családok védelmezője vagy…
‐ aki a keresztény anyák gyámola vagy…
‐ aki a tiszta szívűek kedvelője vagy…
‐ aki Jézus isteni Szívének szeretetére oktatsz minket…
‐ aki szent Fiad engesztelésére buzdítod híveidet…
‐ aki az Anyaszentegyház ellenségei fölött győzelmet nyersz…
‐ aki védelmezed szeretetközösségünk elnöklőjét, a római pápát…
‐ aki minden fenyegető bajt kész vagy tőlünk eltávolítani…
‐ aki minden időben kész vagy rajtunk segíteni…
‐ aki embertársainkat, barátainkat és rokonainkat védelmezed…
‐ aki ellenségeinket ártalmatlanná teszed…
‐ aki súlyos betegeinknek a Lelki békét kiesded…
‐ aki a haldoklóknak vigasztalást nyújtasz…
‐ aki az elhunytakat imádságoddal szenvedéseikből kiszabadítod…
‐ aki Lourdes‐i Miasszonyunk vagy…

Istennek Báránya, te elveszed a világ bűneit, ‐ kegyelmezz nekünk!
Istennek Báránya, te elveszed a világ bűneit, ‐ hallgass meg minket!
Istennek Báránya, te elveszed a világ bűneit, ‐ irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk.

Hozzád folyamodunk lourdes‐i Miasszonyunk, szeplőtelen Szűz Mária, nagy szükségünk és szorongattatásunk idején. Te jól tudod, milyen veszedelmek környékeznek minket minden oldalról. Nagy bizalommal fordulunk tehát hozzád és kérjük a te segítségedet és oltalmadat.

Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az evilági javakat megvessük, s az után törekedjünk, ami lelkünk üdvét szolgálja. Különösen légy segítségünkre szükségünkben, amiért most folyamodunk hozzád. Ámen.