Pió atya kilencede Jézus Szent Szívéhez

A kilencedet imádkozhatjuk Jézus Szent Szíve fünnepére vagy Piatrelcinai Szent Pio atya szeptember 23-ai ünnepére készülve szeptember 14-22. között, vagy az év bármelyik egymást követő kilenc napján.

Pió atya nemcsak életében segített a rászorulókon, most is nagy szószólónk az égben, amint ezt sokak tapasztalata bizonyítja. Forduljunk hozzá bizalommal és meg fogjuk tapasztalni segítségét.

Életéről bővebben ITT a padrepio weboldalon olvashatunk.

Az életéről szóló filmek itt tekinthetőek meg: 

Pio atya

Pio atya: Ég és föld között – 1. rész

Pio atya: Ég és föld között – 2. rész

Litánia Pietrelcinai Szent Pió atya tiszteletére: ITT

Pietrelcinai Szent Pió atya ellenállhatatlan kilencede Jézus Szent Szívéhez

Az alábbi imádságot kilenc napon át imádkozzuk. (Előtte, ha megtehetjük, imában fordulhatunk  Pió atyához, és elmélkedhetünk szavain. Ez az egyes napokra kattintva érhető el.)

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

A kilenced napi imádsága

I. Jézusom, Te mondtad: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek” (Mt 7,7). Íme, zörgetek, keresek, és kérem a kegyelmet, hogy… (kérés elmondása, amiért a kilenced felajánlásra kerül)

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned!

II. Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” (Jn 15,16). Íme, most nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy…

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned!

III. Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el” (Lk 21,33). Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy…

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szent Szíve, remélek és bízom Benned!

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni szerencsétlenek iránt, légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért kegyelmeket!

Szent József, Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!

Szent… (egy saját Szent, Védőszent), könyörögj érettünk!

Szent Pió atya, kérünk, imádkozd Te is velünk kedves imádat!

Hozzátehetjük:

Üdvözlégy, Királynő, Irgalmasság Anyja! 

Életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből. 

Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét!

Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

(Salve Regina…)

1. Nap 

Pió Atya, te a testeden hordtad Jézus Krisztus kínszenvedésének jeleit. Magadra vetted a keresztet, és annyi éven keresztül elviseltél minden testi és lelki szenvedést, hogy a lelkek megmenekülhessenek a pokol tűzétől. 

Könyörögj érettünk az Atyánál, hogy mi is megtanuljuk a keresztünket hordozni, bármilyen szenvedéssel is járna, hogy általa kiérdemeljük az Örök Életet. 

„Jó a szenvedésekhez hozzászokni, amelyeket Jézus megenged nektek. Jézus, aki nem tudja elviselni, hogy szenvedni lásson benneteket, el fog jönni, hogy megkönnyebbülést hozzon, hogy megvigasztaljon, és hogy újabb bátorságot öntsön lelketekbe.” (Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

2. Nap 

Pió Atya, te, aki most Jézus Krisztus oldalán állsz, tudtad, hogy hogyan kell a  gonosz kísértéseinek ellenállni. Te elszenvedted azokat az ütéseket és kínzásokat, amelyeket a pokol démonai okoztak neked, mert meg akartak akadályozni téged abban, hogy tovább haladhass a szentség útján. 

Könyörögj érettünk a Mindenhatónál, hogy a te segítségeddel és az egész Mennyország lakói segítségével, ellent tudjunk mondani a bűnnek, és hogy hitünkhöz halálunk napjáig hűek maradhassunk. 

„Szüntelenül ajánljátok fel az Úrnak életetek áldozatát, és mindazt, amit el kell viselnetek. És Jézus a rá annyira jellemző önállósággal fog uralkodni a szíveteken. 

S, hogy egyre inkább méltók legyetek a szentek dicsőségére, ajánljatok fel Istennek mindent, amit csak elviseltek, napjában százszor vagy még többször. Szorosan kötődjetek Hozzá szerelmes akarattal.”(Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

3. Nap 

Pió Atya, te annyira szeretted égi Édesanyánkat, hogy naponta kegyelmeket és vigasztalást  kaptál Tőle. Könyörögj érettünk a Szűzanyánál, add át neki bűneinket és minden helytelenül végzett imánkat, hogy mint, amikor a Kánai Menyegzőn Szent Fia igent mondott Édesanyja kérésére, most is közben járjon értünk. 

„Legyen Mária az a csillag számotokra, aki megvilágítja útjaitokat és a biztonságos útra terel benneteket, hogy eljuthassatok a Mennyei Atyához. Legyen Ő az a horgony számotokra, amely a megpróbáltatások idején, szorosan összeköt Vele benneteket.” (Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

4. Nap 

Pió Atya, te nagyon szeretted az őrangyalodat, aki neked, mint vezetőd, védelmeződ, és mint hírnököd szolgált. Az angyalok vitték el lelkedhez gyermekeid imáit is. Könyörögj érettünk az Úrnál, hogy mi is megtanulhassuk, hogyan kell őrangyalainkat követnünk, akik egész életünk során jó tanácsokkal látnak el bennünket, hogy elkerülhessük a gonosz útjait. 

„Hívd őrangyalodat, aki megvilágítja elmédet, és vezetni fog téged. Az Úr melléd rendelte őt. Ezért követned kell tanácsait.” (Pió Atya)

A kilenced napi imádsága

5. Nap 

Pió Atya, te mély áhítattal voltál a tisztítótűzben szenvedő lelkek iránt, akikért, mint engesztelő lélek felajánlottad magad. Kérd meg az Atyát, hogy öntse lelkünkbe azt az együttérzést és szeretetet, amelyet te is éreztél e lelkek iránt, hogy mi is segítségükre lehessünk fájdalmaik megrövidítésében, áldozataink és imáink által. 

„Ó Uram, öntsd rám, kérlek, azokat a kínokat, melyek a bűnösökre és a tisztítótűzbe kerülő lelkekre várna, és ha szükséges, akkor növeld meg ezeket, hogy a bűnösök megtérhessenek és megmenekülhessenek, a tisztítótűzben levő lelkek pedig megszabadulhassanak.” ( Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

6. nap

Pió Atya, te jobban szeretted a betegeket, mint önmagadat, mert Jézust láttad bennük. Te, aki az Úr nevében, csodás módon, meggyógyítottad a betegeket, te, aki a testnek az élet, a  léleknek a megújulás reményét adtad vissza, könyörögj az Úrhoz, hogy a betegek megtapasztalhassák a Szűzanya közbenjárását és a te hatalmas védelmedet. Segitsd, hogy ők is a te nagylelküségeddel ajánlják fel szenvedeseiket a Mennyei Atyának.

„Ha pedig tudom azt, hogy valakit nagy szenvedés ér, legyen az testben, vagy lélekben, mit meg nem tennék érte az Úrnál, hogy ettől megszabadulhasson! Szívesen vállalom magamra minden szenvedését, hogy gyógyultan távozhasson és részére a szenvedés gyümölcseiről is lemondok, az Úr akarata szerint.” (Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

7. Nap 

Pió Atya, te olyannyira akartál segíteni Isten tervének véghezvitelében, hogy szenvedéseidet ajánlottad fel, csakhogy a bűnösök a sátán szorításától megszabadulhassanak. Könyörögj érettünk az Atyánál, hogy a hitetlenek megtérhessenek, hogy a bűnösök megbánhassák bűneiket, hogy a langyos lelkűeket eltöltse az igaz kereszténység szenvedélye, és hogy az igazhitűek kitarthassanak a megváltás útján. 

„Hogyha ez a szegény világ láthatná, egy kegyelem állapotában lévő lélek szépségét, akkor minden hitetlen és minden bűnös rögtön megtérne.” (Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

8. Nap 

Pió Atya, te nagyon szeretted lelki gyermekeidet, és szent véred által sok ilyen gyermeket vezettél el Jézus Krisztushoz. Add, hogy mi is lelki gyermekeid lehessünk. Habár mi személyesen nem ismerhettünk meg téged, add, hogy könyörgésed eredményekként, atyai védelmed, szent vezetésed és erőd által, halálunk után mi is beléphessünk a Paradicsom ajtaján, ahol te már várni fogsz érkezésünkre. 

„Ha számomra lehetséges lenne, csak egyetlen egy dolgot kérnék az Úrtól, amikor azt  mondja majd nekem, hogy „menj be a Paradicsomba”: Uram, engedd meg, hogy csak akkor léphessek be a Paradicsomba, amikor már az utolsó gyermekem is, az utolsó személy is, aki lelkiatyai gondviselésemre volt bízva, már belépett oda.” (Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága

9. Nap 

Pió Atya, te, aki az Anyaszentegyházat oly nagyon szeretted, könyörögj az Atyához, hogy szőlőskertjébe munkásokat küldjön, és hogy erőt és Istengyermeki lelkületet adjon mindannyiunk számára. Kérünk téged, hogy járj közben a Szűzanyánál, hogy az emberiséget a kereszténység egységére vezesse, hogy egyetlen egy nagy házba terelje őket, és hogy életük viharos tengerén a világítótorony legyen számukra. 

„Maradj mindig szorosan a katolikus Anyaszentegyház mellett, csak itt kaphatod meg a valódi békét, mert Jézust, a Szentségek által, egyedül csak itt találhatod meg, aki a valódi béke fejedelme.” (Pió Atya) 

A kilenced napi imádsága