Rózsafüzér a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére

  • A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!
  • A nagy szemekre: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mind örökkön örökké. Ámen! Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!
  • A három kis szemre: három Üdvözlégy
  • Az 5×10 kis szemre: Szűz Mária! Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
  • A végén háromszor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az ég és a föld az Ő dicsőségével! Áldott ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen néked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minekünk!