Szent Charbel Makhlouf

Szent Charbel életéről bővebben olvashatunk ITT, a Magyar Kurir oldalán, és ITT, a Keresztényfilmek webolalon.
Az életéről szóló, A Szív csendje című film ITT, a Tiszta-szívvel blog oldalán nézhető meg online: 
Szent Charbel-kápolna és ereklye a gazdagréti Szent Angyalok-templomban látogható. Erről olvashatunk ITT, a Magyar Kurir oldalán.

A kilencedet imádkozhatjuk a július 27-ei ünnepére készülve az azt megelőző kilenc napon július 18-26. között vagy az év bármely egymást követő kilenc napján. 

Kilenced Szent Charbel Makhloufhoz

„A kényelemben élt élet és a kereszténység nem illenek össze”
(Athoszi Szent Paisziosz)

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

1. nap

Ó, csodatévő Szent Charbel, akinek a teste a menny illatát árasztotta, siess segítségemre, és kérd Istentől azt a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk), amelyre oly nagy szükségem van, ha ez valóban Isten dicsőségét és az én üdvösségemet szolgálja. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

2. nap

Ó, Szent Charbel, a szerzetesi élet mártírja, ki megtapasztaltad a szenvedést,s az Úristen világító fáklyává tett téged, hozzád fordulok, kérve közbenjárásodat a kegyelem (itt nevezzük meg, amit kérünk) elnyeréséhez. Bízom benned. Ámen.

Ó, jó illatú Szent Charbel, járj közben értem! Ó, minden jóság Istene, ki azzal dicsőítetted meg Szent Charbelt, hogy csodákat művelhet, könyörülj meg rajtam, s az ő közbenjárására add meg nekem, amit kérek! Dicsőség néked mindörökké! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

3. nap

Ó, szeretett Szent Charbel, ki fényes csillagként ragyogsz az Egyház egén! Világosítsd meg utamat, s erősítsd reményemet! Általad kérem a kegyelmet, hogy… (itt nevezzük meg, amit kérünk). Kérd ezt nekem a megfeszített Úrtól, akit szüntelenül imádsz! Ámen.

Ó Szent Charbel, a türelem és csönd példaképe, járj közben értem! Ó, Úristen, ki megszentelted Szent Charbelt, és segítetted hordozni a keresztjét, adj bátorságot, hogy türelemmel és szent akaratodra hagyatkozva viseljem az élet nehézségeit, Szent Charbel közbenjárására, hálát adva neked mindörökké! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

4. nap

Ó, szeretettel eltelt Szent Charbel atya! Hozzád folyamodom, beléd vetett bizalmam eltölti a szívemet. Isten előtti közbenjárásod erejével várom azt a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk, amelyet kérek. Mutasd meg még egyszer szeretetedet!

Ó, Szent Charbel, erények kertje, járj közben értem! Ó, Istenem, Te, ki Szent Charbelnek megadtad a kegyelmet, hogy Hozzád hasonlóvá legyen, add meg nekem is az ő segítségével, hogy növekedjem a keresztény erényekben! Irgalmazz nekem, hogy mindörökké áldhassalak téged! Ámen!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

5. nap

Ó, Szent Charbel, Isten szeretettje, világosíts meg engem, segíts engem, taníts engem, hogy azt tegyem, ami Istennek tetszik! Siess, jöjj segítségemre, ó, szerető atya, könyörögj Istennél ezért a kegyelemért (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, Szent Charbel, keresztre szegezett barát, járj közben értem! Ó, Istenem, hallgasd meg könyörgésemet Szent Charbel közbenjárására! Mentsd meg szegény lelkemet, s adj nekem békét! Csendesítsd le lelkem viharait, zaklatottságát! Tiéd a dicséret mindörökké. Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

6. nap

Ó, Szent Charbel, nagy hatalmú közbenjáró, kérlek, eszközöld ki nekem a kegyelmet, amelyre olyan nagy szükségem van (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Egyetlen szavad Jézushoz elegendő ahhoz, hogy megbocsásson nekem, hogy könyörüljön rajtam, és válaszoljon kérésemre. Ámen.

Ó, Szent Charbel, ég és föld öröme, járj közben értem! Ó, Istenem, Te kiválasztottad Szent Charbelt, hogy közbenjárjon értünk isteni hatalmadnál, add meg nekem ezt a kegyelmet (itt nevezzük meg, amit kérünk), hogy Téged vele együtt dicsérhesselek, mindörökké! Ámen!

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

7. nap

Ó, Szent Charbel, akit mindnyájan szeretünk, s aki segítsége vagy a szükséget szenvedőknek: erősen bízom Istennél való közbenjárásod hatékonyságában. Add nekem a kegyelmet, amelyre oly nagy szükségem van (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, Szent Charbel, tévelygők vezérlő csillaga, járj közben értem! Istenem, számos bűnöm akadályoz, hogy kegyelmed megérinthessen. Add nekem a bűnbánat kegyelmét! Kérlek, válaszolj nekem Szent Charbel közbenjárásának érdemeiért! Adj örömet szomorú szívembe azzal, hogy meghallgatsz, Te, minden kegyelmek végtelen óceánja! Dicsőség és dicséret Néked mindörökké! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

8. nap

Ó, Szent Charbel, amikor magam elé idézlek, ahogy térdelsz a vesszőből font szőnyegen, vagy böjtölsz, vagy sanyargatod magad, vagy eksztázisba merülsz az Úrban, belé vetett hitem és reményem erősödik. Kérlek, segíts, hogy az Úr megadja nekem a kegyelmet, amelyet sóvárogva várok (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, Istentől megittasult Szent Charbel, járj közben értem! Ó, szelíd Jézus, ki szeretett Charbeledet az evangélium tökéletességére emelted, könyörgök, add meg a kegyelmet, hogy életemet akaratod szerint teljesítsem be! Szeretlek, megváltó Istenem! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

9. nap

Ó, Szent Charbel atya, íme itt vagyok, e kilenced végére értem. Szívem repes az örömtől, ha hozzád szólok. Teljes bizalmam van abban, hogy megkapom Jézustól azt a kegyelmet, amelyet közbenjárásoddal kértem Tőle. Bánom bűneimet, s ígérem, többé nem bukom el. Kérlek, érd el, hogy teljesüljön imám (itt nevezzük meg, amit kérünk)! Ámen.

Ó, dicsőséggel koronázott Szent Charbel, járj közben értem! Ó, Uram, ki meghallgattad Szent Charbel imáit, és megadtad neki azt a kegyelmet, hogy Veled egyesülhessen, ínségemben könyörülj meg rajtam, ments meg minden bajtól, amit már nem bírok elviselni! Tiéd a dicsőség, a dicséret és a hála mindörökké! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség

Forrás: Szent Charbel, a teljesség zarándoka című könyv, Új Ember Kiadó 2017