Szent Corona vértanú

Szent Coronát vértanúként tiszteli a katolikus egyház. Kr. u. 160 körül élt a keresztényüldözés idején a mai Egyiptom területén. Amikor kiderült a férjéről, hogy keresztény, hűségesen mellette állt, vigasztalta és bátorította. Hitéhez is hű maradt. Krisztus megvallása miatt két pálmafa közé kifeszítve és testét szétszaggatva halt vértanúhalált.

Emléknapja május 14. Aachenben találhatók ereklyéi. Szent Corona vértanút már nagyon régóta tisztelik, védőszentként tartják számon a betegségek és járványok idején. Különösen tisztelik Ausztriában és Bajorországban. 

Életéről bővebben itt olvashatunk: https://www.magyarkurir.hu/kultura/egi-oltalmazo-jarvanyok-idejen-szent-corona-konyorogj-erettunk

Ezzel a kilenceddel kapcsolódhatunk tiszteletének hagyományához, kérve közbenjárására a jó Isten védelmét a betegségtől és haláltól:

Kilenced Szent Corona vértanúhoz a járvány megszűnéséért

Kilenced Szent Corona vértanúhoz, a járványban szenvedő betegek védőszentjéhez koronavírus-járvány idején

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja – könyörögj érettünk!
Szűz Mária, betegek gyógyítója – könyörögj érettünk!
Szent Corona – könyörögj érettünk!

Szent Corona, járvány idején közbenjárónk, kérünk téged:

Mindazokért, akik megbetegedtek a koronavírusban – könyörögj érettük.
Az orvosokért és ápolókért – könyörögj érettük.
Mindazokért, akik a vírus terjedésének megakadályozásán dolgoznak – könyörögj érettük.
Mindazokért, akik karanténba kényszerültek – könyörögj érettük.
Mindazokért, akik aggódnak és félelmekkel küzdenek – könyörögj érettük.
Mindazokért, akik elhunytak – könyörögj érettük.
Az ellenszer kifejlesztéséért – kérjük közbenjárásodat.
A betegség visszaszorításáért – kérjük közbenjárásodat.
A bölcsesség és józanság ajándékáért a döntések meghozatalakor – kérjük közbenjárásodat.

Könyörögjünk!

   Mindenható Istenünk, Te megbocsátod népednek bűneiket és meggyógyítod minden betegségből. Egyszülött Fiadat küldted, hogy Ő viselje betegségeinket.
   Kérünk Téged a járvány és szükség idejében, hogy tekints ránk irgalmasan, és emlékezz meg szeretetedről és jóságodról, mellyel mindenkor néped felé viseltettél.
   Fogadd kegyesen imádságunkat és áldozatunkat és hallgass meg minket Szent Corona vértanú közbenjárására. Hárítsd el a betegséget, és add, hogy a betegségtől érintettek meggyógyuljanak. Óvd meg továbbra is mindazokat, akik jóságodból eddig megtartottál és ne engedd, hogy elragadjon bennünket a veszedelem!
   Ezt kérjük a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.

Rövid fohászok a kilenc napra:

  1. nap: Urunk, vedd el tőlünk a félelmet és adj nekünk Benned való bizalmat.
  2. nap: Urunk, taníts minket a másokkal való felelősségteljes bánásmódra.
  3. nap: Urunk, adj bölcsességet és józanságot mindazoknak, akik felelősséggel tartoznak irántunk a politikában, a társadalomban és az egyházban.
  4. Urunk, légy közel mindazokhoz, akiknek karanténban kell lenniük és magányosnak
  5. nap: Urunk, ajándékozd az egyészségügyben szolgálóknak a Te erődet, bátorságodat és a Beléd vetett bizalom kegyelmét.
  6. nap: Urunk, add meg nekünk a hála kegyelmét az életért és a Te békédért.
  7. nap: Urunk, vigasztald meg mindazokat, akik a válság miatt komoly károkat kell szenvedniük.
  8. nap: Urunk, erősítsd meg a szenvedőket és vedd el tőlünk a járvány veszedelmét.
  9.  nap: Urunk, vedd magadhoz az elhunytak lelkét.

Imádság koronavírus idején:
   „Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.
   Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
   Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.
   Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Bízunk Benned. Köszönjük.”

(Johannes Hartl, Imádság Háza, Augsburg)

Forrás: https://augsburgi-katolikusok.de/kilenced-szent-corona-vertanuhoz-a-jarvany-megszuneseert/