Szent Dizmász – imatized bűnös megtéréséért

Imatized bűnös megtéréséért

Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárását kérve

Az imatizedet imádkozhatjuk Szent Dizmász, a jobb lator március 25-ei ünnepére készülve március 15-24. között vagy az év bármely egymást követő tíz napján. 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap10. nap

1. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy teljes szívünkből téged szeressünk, Téged imádjunk, Neked szolgáljunk minden ember személyén keresztül is, hiszen a törvény teljessége a szeretet.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

2. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy felismerjük Szent Neved értékét és erejét, és soha ne vegyük hiába a szánkra, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

3. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy hálás szívvel töltsünk veled kitüntetett szent időt, ne sajnáljuk életünk mindennapjainak óráit és a Te szent napodat a legértékesebb célra szánni, tőled függni, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

4. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy apánkban és anyánkban felismerjük és tiszteljük a Te számunkra készített csodálatos ajándékodat, és minden fájdalmas csalódás vagy rossz emlék gyógyulást nyerjen a Te irgalmadban, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

5. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy kapcsolatainkban a másik életét, testi és lelki egészségét teljes szívvel építsük és őrizzük. Óvd testünket a fizikai erőszak elkövetésétől, óvd ajkunkat a fájdalmat okozó szavak kimondásától, szemünket a bántó pillantásoktól, szívünket az ítélkezéstől, és fordítsd irgalmadban jóra mindazt, amit elrontottunk a világban, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

6. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy a szerelemben, a házasságban a Te hűséges, tiszta és biztonságot nyújtó szereteted tudjon áradni általunk, hogy méltó társaid lehessünk a teremtésben, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

7. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy ne vegyük el azt, ami a másé. Fékezd meg szívünk vágyát, adj megelégedést, hogy ne lopjuk el se embertársaink fizikai tárgyait, sem pedig energiáját, életörömét, idejét, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

8. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy szavainkon keresztül a tiszta igazság tárulhasson fel. Adj belső békét és biztonságot, hogy ellent tudjunk állni a hazugságnak, a pletykának és az öncélú ítélkezésnek, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

9. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, hogy saját életállapotunkban felismerjük a Te kegyelmedet, és ne kívánjunk más életet, mint amit féltő szereteted számunkra elkészített. Add, hogy megelégedjünk és betöltekezzünk Veled, mert a törvény teljessége a szeretet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.

10. nap

Könyörülj, Urunk, rajtunk, gyarló embereken, mert olyan sokszor nem törvényedhez szabjuk lépteinket. Adj bűnbánatot és megtérést, szabadíts meg minden belső megkötözöttségtől, hogy megelégedjünk saját kincseinkkel, mindazzal az anyagi és lelki ajándékkal, amit nekünk adtál, és őszinte örömmel tudjunk örülni mások ajándékainak is, mert a törvény teljessége a szeretetet. Ámen.

Könyörgés Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárásáért

Szent Dizmász, akit Jézus jobb oldalán feszítettek keresztre, és aki már aznap Urával örvendezett a Paradicsomban, Jézus végtelenül szerető jelenléte átformált Téged a haláltusa kínjai közben, és képes voltál szembenézni Istennel és önmagaddal. A bűnbánatból és alázatból fakadó őszinte kérésedet a második isteni személy azonnal meghallgatta, és túlcsorduló jóságában emberi értelmet felülmúló módon teljesítette.  

Könyörögj, kérünk N.-ért, hogy minél előbb elfogadja Istent élet és halál tökéletes Urának, a jó és rossz egyedüli megítélőjének, és megismerhesse Isten mindent megbocsátó és gyógyulássá változtató szeretetét. Példád bizonyítja, hogy mindenkinek van reménye, hogy bűnös útjait elhagyja, és Istenhez térjen. Könyörögj ezért a kegyelemért N. számára, akit féltő szeretettel hozunk Isten színe elé Jézus Krisztus nevében.

Isteni irgalmasság rózsafüzére

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)

Nagy szemekre: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

Kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésre (az öt tized után) háromszor: Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak Tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Ámen.