Szent Filoména I.

Szent Filoména pártfogása

  • Az ifjúság patrónája, különösen szereti a kislányokat és a fiatal lányokat.
  • A szomorkodók és a rabok vigasza.
  • A szenvedőknek és a betegeknek enyhülést ad.
  • A szegények és árvák segítője.
  • A szomorú anyák vigasztalója, akik hozzá fordulnak, hogy gyermekeik részére testi-lelki segítséget kérjenek.
  • A tanulók és a vizsgázók nagy segítője.
  • A fiatal házasok védőszentje. Sokszor örvendeztette meg anyasággal a hozzá forduló meddő nőket.
  • Segíti és védi a vajúdó anyákat.
  • Támogatja a megtérésben hozzá fohászkodókat.
  • Szent Filoména pártfogásának legnagyobb tette az, hogy a benne hívőket Krisztus és Mária szeretetére ösztönzi.

(Forrás: Szent Filoména imafüzet, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó)

Vianney Szent János ars-i plébános kilencede a szűz és mártír Szent Filoménához


IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. nap 

ELSŐ NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Gondolkozzatok azon, hogy Szent Filoména szűz volt… szűz a világban élve… szűz az üldöztetés ellenére… Haláláig szűz maradt. Micsoda példa! Vajon mi okozza zavaromat? Mi lehet az ellenszere?

2. Alázkodjatok meg gyakran azért, ami miatt elpirultatok, és elmélkedjetek az ő szűzi tisztaságán.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

MÁSODIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména szűz volt és mindig az maradt… Mert képes volt legyőzni a test bűnös vágyait… az érzékeiben képes volt megőrizni Jézus Krisztus szerénységét… képes volt távol tartani magát a csaló világtól és a veszélyes alkalmaktól. Vajon utánozzátok-e őt mindebben? Melyek lehetnek a ti kísértéseiteknek …, gyengeségeiteknek…, nyugtalanságaitoknak… elbukásaitoknak forrásai? Próbáljátok meg kiszárítani azokat a forrásokat.

2. Meneküljetek attól, ami ártott nektek és gyakoroljátok azt, amit szerencsétlenségetekre elhanyagoltatok a tisztasággal kapcsolatban.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

HARMADIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména megőrizte és növelte imáival, a lelki élet bőséges forrásával… és a Szentségekkel a szüzesség iránti szeretetét… a Szentségekkel, amelyekben a lélek Krisztus vérében mosakszik és az Ő szent Testével táplálkozik, ami a keresztény szüzesség isteni rügye; emlékezvén arra, hogy tagjai Jézus Krisztus Testének tagjai és Teste a Szentlélek temploma… Vajon ti nem rendelkeztek-e ugyanezekkel az eszközökkel? Mire használjátok azokat?

2. Kettőzzétek meg imáitok buzgalmát… Mondjátok el időről időre saját magatoknak: az én tagjaim Jézus Krisztuséi… a Szentlélek temploma.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

NEGYEDIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména vértanú volt, …hogy szenvednie kellett, …hogy sokat kellett szenvednie …haláláig, és a szenvedésben végtelen türelemről tett tanúbizonyságot… A szenvedés és a türelem bennetek elválaszthatatlanul össze vannak kötve? Nektek ritkán kell szenvednetek… keveset… soha annyira, hogy belehaljatok.

Nos, honnan származik ez a végtelen gyengeség?… Nem akartok ezen talán javítani? 

Milyen eszközt választotok erre? 

2. Viseljétek el türelemmel azt a kevés fájdalmat és kellemetlenséget, amit az Úr ezen a napon nektek szán.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

ÖTÖDIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména Jézus Krisztusért szenvedett vértanúságot… el akarták venni tőle a hitét… rá akarták venni, hogy szegje meg a keresztelésekor tett fogadalmakat… rá akarták venni, hogy kövesse a bálványimádók és a hitehagyók példáját. És tőletek vajon mit akarnak igen gyakran, mit kíván az ördög, a test szava, a ti szívetek, mi mást, ha nem hasonló hűtlenségeket?… Ezek a jó Isten elleni sérelmek… Vajon nem hiábavaló félelmek azok, amelyek miatt ti nem teljesítitek a kötelességeiteket, amik miatt eláruljátok hiteteket?

Ó, Istenem, micsoda szégyenletes gyengeség… Legyetek újból bátrak!

2. Győzzetek le néhány emberi vonást… Időről időre mondjátok el magatoknak: jobb Istennek tetszeni, mint az embereknek.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

HATODIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména, amikor Jézus Krisztusért meghalt, a gyakorlatba kellett hogy átültesse a Megváltó azon mondatát: Ha valaki nem szeret engem jobban az apjánál és az anyjánál… sőt, ha nem szeret engem jobban, mint saját magát − nem lehet az én tanítványom.

Ő nem habozott… Mindent feláldozott… Vajon kevésbé nehéz helyzetekben mi magunk Jézus Krisztushoz méltóak vagyunk-e? Ha néha választani kell Isten és a teremtmények vagy a természet között, kinek adunk elsőbbséget? Ó, a jövőben ne feledkezzünk meg többé arról, hogy az Isten gyermekei és Jézus Krisztus tanítványai vagyunk.

2. Törekedjünk arra ezen a napon, hogy ne tessünk másnak, csak Istennek, vagy hogy a teremtményeknek csak Isten által tessünk.

Legyenek távol tőlünk a rendezetlen vonzódások!

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

HETEDIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména, amikor meghalt Jézus Krisztusért, el kellett hogy viselje üldözői, hóhérai és a kínszenvedését nézők nagy részének gúnyolódását és bántalmazásait… Ő mégsem volt emiatt kevésbé nagylelkű, kevésbé kitartó, kevésbé boldog hite nyilvános megvallásában… Ha a világ ilyen kelyhekből itat benneteket, vajon lesz-e bennetek elég bátorság elnyelni tréfáit, elviselni a lekicsinylést, a legigazságtalanabb üldöztetést?… Vajon meg lehet-e becsteleníteni azt, akit maga az Isten becsül? Ne féljetek… Kövessétek a jó utat… Ez az út elvezet az örök dicsőségbe.

2. Ne engedjétek, hogy szívetek megzavarodjon, ha valamilyen goromba, közönséges, csúnya vagy sértő szót stb. mondanak.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

NYOLCADIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména Jézus Krisztusért halt meg, és az alantas világból az örök élet boldogságába és dicsőségébe jutott. Igen, én biztos vagyok, mondta ő a szívében, hogy a legfőbb Bíró, a múlékony javakért cserébe, amelyeket én feláldozok az Ő szeretetéért, nekem adja a megígért igazságosság koszorúját. Ő meghal… de íme ott van Isten tabernákulumában és a szentekkel követi a Bárányt… Vajon ezek azok a gondolatok, amelyekre törekszem akkor, amikor valamilyen áldozattal találom magam szemben? Milyen hatást tesznek a lelkemre?… Ó, a szentek azért, hogy mindent elnyerjenek, azt mondták: inkább mindent elveszítünk. Vajon én mit fogok mondani?

2. Határozzunk meg a magunk számára ezen a napon valamilyen meghozandó áldozatot. Végezzük el gyorsan és szívesen azokat a dolgokat, amelyek a kötelességeinkhez tartoznak!

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

KILENCEDIK NAP

IMA A KILENCED MINDEN NAPJÁRA

Dicsőséges és szűz-mártír, akit Isten annyira szeret, Szent Filoména! Veled örvendek azon a kegyen, amellyel Isten megajándékozott az Ő szent Neve dicsőségére, az Ő Egyházának építésére, azért, hogy életednek és halálodnak érdemeit elismerje.

Örvendek, hogy téged ilyen tisztának, ilyen nagylelkűnek és Jézus Krisztushoz, valamint Evangéliumához ennyire hűnek látlak. Örülök, hogy az égben és a földön ilyen jutalmat kaptál. Példád nyomán gyakorlom a szilárd erényeket, látván érdemeid jutalmát. Reménységgel telve határoztam el, hogy követlek minden bűn elkerülésében és abban, hogy egészen teljesítem azt, amit Isten rendel. Segíts hathatós közbenjárásoddal! Érd el, hogy örökre tiszta maradjak romlás nélkül, és hogy lelkierőmmel mindig ellen tudjak állni minden támadásnak; …hogy nagylelkűségemben soha se tagadjak meg Istenért semmilyen áldozatot; …hogy Jézus Krisztus hitét, a római Szentegyházat és a pápa Őszentségét, minden hívő közös atyját, Jézus Krisztus helytartóját, a pásztorok és bárányok pásztorát az egész világon erős szeretettel szeressem! 

Szent Filoména, ezekhez a kegyelmekhez, amelyeket tőled kérek, lelkem minden buzgóságával hozzáteszem imáimat, amelyekről teljes hittel hiszem, hogy közbenjárásodat megkapom. (Itt kell felsorolni a kéréseket bizalommal és alázattal.)

Kérem a végtelen jóságú Istent;
… akiért véredet és életedet áldoztad,
… aki hozzád oly bőkezű,
… aki általad oly bőven osztja kegyeit,
… aki annyira szeret engem is, hogy meg halt értem és nekem adja magát az Eucharisztiában.

Ő bizonyára nem mond nemet imáimra, és nem hárítja el magától kérésemet, hogy jót tegyen velem. Minden reményemet nyugodtan belé helyezhetem. Ámen. 

1. Elmélkedjetek azon, hogy Szent Filoména, miután mindent ezen az alantas világon feláldozott Jézus Krisztusért, Tőle magától már ezen a világon is százszorosnál többet kapott annál, mint amit adott. Micsoda hírnév! Micsoda hatalom! Micsoda dicsőség! Mennyi nagyság alázta meg magát a lábainál! Milyen nagy számban keresik fel a zarándokok az ő különböző szentélyeit! Mennyi ünnepet rendeznek az ő tiszteletére! Milyen nagy tisztelettel övezik! Mennyire törekszenek arra, hogy ereklyéit megkaphassák! Isten tehát így váltotta be ígéreteit. Bár mi hasonló módon tartanánk be a Neki tett ígéreteinket, hasonló hűséggel!… De vajon akkor, amikor őt meg fosztjuk dicsőségétől, nem saját magunkat fosztjuk-e meg sok érdemtől és szívességtől mind ezen a földön, mind a másvilágon?… Nos, bátorság… Legyetek hűségesek, azért, hogy Isten is így járjon el veletek szemben!

2. Cselekedjetek ma irgalmasságot Szent Filoména tiszteletére. Jó szentgyónással készüljetek fel Urunk, Jézus Krisztus fogadására.

3. Hallgassatok tiszteletére szentmisét, és tartsátok tiszteletben képét és szobrát.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, aki hatalmad egyéb csodái között a gyermekeknek is megadtad a vértanúság diadalát, engedd kegyesen, hogy akik Szent Filoména szűz és vértanú közbenjárását kérjük, az ő példájára lépteinket Hozzád irányíthassuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

(Forrás: Szent Filoména imafüzet, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó)