Szentlélek kilenced II.

Szentlélek kilenced

Királyunk, Jézus Krisztus! Egy közös család tagjaiként jövünk Eléd, hogy Pünkösdöt várva, imáinkkal csatlakozzunk Máriához és a múlt és jelen apostolaihoz. Hozzád emeljük tekintetünket, aki a kereszten függtél és most az Atya jobbján ülsz. Átszúrt szívedből fakadó vízben látjuk beteljesedni a folyóról szóló jövendölést, mely a templom jobbján fakad, hogy életet és bőséget vigyen mindenhová. Szomjazzuk ezt az élő vizet.

Olvasó/ Igazság Lelke, te nyitod meg értelmünket, hogy megértsük az Írásokat életünkben. Te segítesz felismerni az életünket velünk járó Krisztus arcát. Kérünk téged, hogy Országodnak tanúiként ne önmagunknak éljünk,

Válasz/ hanem Krisztusnak, aki meghalt és feltámadt, hogy új életünk forrása legyen.

O/ Szeretet Lelke, te felfeded számunkra istengyermeki mivoltunkat. Te állítod helyre embertársainkhoz való kapcsolatunkat. Add, hogy Országod jeleiként éljünk, akik a belőled fakadó egység és szeretet csatornái,

V/ hogy mindannyian egyek legyünk, ahogy Te egy vagy Krisztussal és az Atyával.

O/ Reménység Lelke, te lobbantod lángra szeretetünket, mikor elárasztasz minket biztonságot adó, isteni irgalmaddal. Növeld lelkesedésünket Országod örömhírének terjesztőiként, akik nem saját erejükből,

V/ hanem Krisztusnak, az életét a juhokért odaadó Jó Pásztornak az erejével terjesztik az örömhírt.

Első nap: 

Urunk, Jézus! Add meg nekünk a szamaritánus asszony tapasztalatát, aki felismerte, hogy Te mindenkinek kínálod a sebeket gyógyító, szomjúságot oltó vizet, és az élő víz forrásává lett testvéreink számára. Add, hogy szívünkből a Szentlélek vize fakadjon,

V/ és szereteted ajándéka új emberré alakítson bennünket.

Második nap: 

Urunk Jézus! Beszélj nekünk, mint Nikodémusnak, a vízből és Lélekből való újjászületésről. Magyarázd el nekünk, hogy az újjászületéshez felül kell emelkednünk emberi korlátainkon, hogy bátran kövessünk Téged, mint az az Istent kereső farizeus a szenvedés idején; hogy ne vakítson el bennünket a kereszt botránya,

V/ és szereteted ajándéka új emberré alakítson bennünket.

Harmadik nap: 

Édesanyánk, Mária! Te a Szentlélek árnyékában élted életed. Járj közben értünk, hogy szívünk alakuljon Lelkünk Vendége hatására, és hűséges tanítványai legyünk a Szentléleknek. Te saját testedben tapasztaltad meg a Szentlélek termékenységét és láttad, amint kiárad az apostolokra Pünkösdkor. Járj közben értünk, hogy képesek legyünk felismerni és hirdetni Isten bennünk végbevitt csodatetteit,

V/ és hogy Isten szeretetének ajándéka új emberré alakítson bennünket.

Negyedik nap: 

Egy testként várva Pünkösd ünnepét, Jézus, hozzád könyörgünk szükséget szenvedő testvéreinkért, hogy kétségeik, sebeik és magányuk gyógyuljon a várva várt nagy Ajándék hatására. Hogy mint Szent Tamás, érezzék, hogy keresed és hívod őket bizalmuk megújítására.

Áraszd ki, Urunk, Lelkedet minden Regnum Christi tagra,

V/ támassz új apostolokat, akik elviszik örömhíredet az egész világra.

Ötödik nap:

Jézusunk! Add, hogy olyan engedelmesen fogadjuk a Szentlelket, mint a hittel és Szentlélekkel eltelt Szent Barnabás. Az ő példájára tekintve szeretnénk felismerni művedet testvéreinkben. A Szentlélek nyissa meg szemünket, hogy befogadjuk mások ajándékait, ahogy Barnabás ment Pál elé, és bevezette őt az igehirdetés szolgálatába.

Áraszd ki, Urunk, Lelkedet minden Regnum Christi tagra,

V/ támassz új apostolokat, akik elviszik örömhíredet az egész világra.

Hatodik nap:

Urunk, Jézus! Add, hogy megnyíljunk Lelked megújító ereje előtt. Amint Szent Pál, aki a veled való találkozás eredményeképpen levetette a régi embert, hogy magára öltse az újat. Add, hogy Szentlelked árasztotta szereteted kiáradjon szívünkbe és észrevegyünk minden hiábavalóságot, ami elvonja figyelmünket Rólad és a ránk bízott küldetésről.

Áraszd ki, Urunk, Lelkedet minden Regnum Christi tagra,

V/ támassz új apostolokat, akik elviszik örömhíredet az egész világra.

Hetedik nap: 

Urunk, Jézus! Add, hogy a megtérésnek Szent Péter által bejárt útján haladjunk. Add, hogy Szentlelked világosságának fényében felismerjük, mint Péter, kisebb vagy nagyobb árulásainkat és azt, ahogy elmenekülünk a kereszt elől. Add, hogy ezen a Pünkösdön a Szentlélek tüze új szavakat adjon nekünk, hogy úgy hirdessük megváltásodat a nemzeteknek, mint Péter tette.

Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét,

V/ és újítsd meg a föld színét.

Nyolcadik nap: 

Szentlélek! Töltsd el a Jakab apostolnak adott megkülönböztetés lelkével Egyházadat. Őt megvilágosítottad, hogy isteni bölcsességgel ismerje fel és értelmezze az első keresztény közösség küzdelmeit és nehézségeit. Add meg nekünk is, hogy a Lélek világosságában ismerjük fel az idők jeleit.

Küldd el a Teremtő Lelket,

V/ és újítsd meg a föld színét.

Kilencedik nap: 

Szentlélek! Törj be az Egyházba ma is, ahogy Pünkösd napján tetted, hogy szereteted tüze apostolok közösségévé alakítson bennünket. Tégy bennünket olyan Egyházzá, akik elérnek a bűnbe esett emberiség perifériáira is, hogy az Evangélium fényét és örömét vigyék el az ott élő embereknek.

Küldd el a Teremtő Lelket,

V/ és újítsd meg a föld színét.

O/ Jézus felkiáltott: “Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem”,

V/ mert ahol isznak ebből a vízből, ott meggyógyít mindent, és az élet virágzik mindenhol, ahová elér.

Imádság:

Atyánk, halld meg könyörgésünk! Add, hogy alapításunk jubileumi éve új Pünkösd legyen számunkra. Áraszd ki ránk Lelkedet, ezt a húsvéti ajándékot, hogy mindent megújítson.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás: regnumchristi.hu