Szeráfi rózsafüzér Szűz Mária hét öröméről (ferences rózsafüzér)

A hagyományos rózsafüzér nyomán imádkozzuk 7 tizeddel.

Hiszekegy, Miatyánk

3 bevezető üdvözlégy:
1. aki hitünket növelje
2. aki reményünket erősítse
3. aki szeretetünket tökéletesítse

Titkok:

1. Akit te, szeplőtelen Szent Szűz, a Szentlélektől örömmel fogadtál.
2. Akit te, szeplőtelen Szent Szűz, Erzsébetet látogatván örömmel hordoztál.
3. Akit te, szeplőtelen Szent Szűz, örömmel a világra szültél.
4. Akit te, szeplőtelen Szent Szűz, a három szent királynak imádásra örömmel megmutattál.
5. Akit te, szeplőtelen Szent Szűz, a templomban örömmel megtaláltál.
6. Akit te, szeplőtelen Szent Szűz, midőn halottaiból feltámadt, legelőször örömmel láttál.
7. Aki téged, szeplőtelen Szent Szűz, örömmel felvett a mennybe, és az ég és föld királynőjévé koronázott.

Története:

A ferencesek rendi hagyománya a következő kedves történetet őrzi erről a rózsafüzérről:

1422-ben Assisiben a kisebb testvérek rendjébe felvettek egy Jakab nevű ifjút. A rendhez való csatlakozás előtt minden nap virágkoszorúval ékesítette a Miasszonyunk szobrát. Azonban a noviciátusban ezt nem tudta folytatni, ezért a rend elhagyását fontolgatta. Mária oltára előtt térdelve mondta el mennyei Anyjának, hogy mit tervez és miért. Aztán megjelent neki a Szent Szűz és azt mondta:
„Maradj itt, és ne légy szomorú, amiért nem tudsz engem többé virágkoszorúval koronázni. Megtanítalak rá, hogyan lehet naponként olyan virágkoszorúval köszönteni engem, amely nem hervad el, és még örömtelibb lesz számomra, és még dicséretesebb számodra.”
És megtanította neki a hét örömöt magába foglaló rózsafüzért. Attól fogva a hét öröm koronájának elmondása széles körben elterjedt.