Szeretetláng rózsafüzére, Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Szeretetláng rózsafüzére
Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Szeretetláng rózsafüzére

Amikor a rózsafüzért mondjuk, különösen mély átéléssel tegyünk eleget a Boldogságos Szent Szűz kérésének: „Az Engem tisztelő imába foglaljátok bele ezt a kérést a következő módon: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen”.

A Szeretetláng rózsafüzér a mozgalom tagjainak körében egyre inkább terjedő, szíveket formázó rózsafüzéren, és a hagyományos öt tizedes rózsafüzéren egyaránt imádkozható.

A keresztre (A Szűzanya kérésének megfelelően, Isteni Megváltónk öt Szent Sebe tiszteletére mély áhítattal, egymás után ötször keresztet vetünk): Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Nagy szemre: Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

3 kis szemre:

1. Istenem, hiszek Tebenned, mert végtelenül jó vagy!

2. Istenem, remélek Tebenned, mert végtelenül irgalmas vagy!

3. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy!

Nagy szemekre: Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen szent Szíve, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Kis szemekre: Szűzanyánk, ments meg minket Szeplőtelen Szíved Szeretetlángja által!

Tizedek után: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján! Ámen.

Befejezésül (A Szentháromság dicsőítésére háromszor): Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

(Forrás: http://szeretetlang.hu/)

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Bevezető:  Miatyánk…  Üdvözlégy…  Hiszekegy


A nagy szem(ek)re:
Örök Atya! Fölajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, – engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A kis szemekre: Jézus fájdalmas szenvedéséért: irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésül: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten: irgalmazz nekünk és az egész világnak! { háromszor } 

 Jézusom, bízom Benned! { háromszor }

—-

Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. (Napló 754)

✞ Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. (Napló 1572) E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget. (Napló 929)

✞ Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot. (Napló 1572)

Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. (Napló 699)

✞ Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem Irgalmas Megváltójuk leszek. (Napló 1075).

Egy elragadtatásában Faustina megpillantotta Krisztust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, másikkal pedig megérintette mellét, melyből egy fehér és egy piros sugár lövellt ki. A fehér a vizet szimbolizálja, ami megtisztítja a lelket, míg a piros a vér, a lélek ereje. Ezt az utasítást kapta Jézustól:

„Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ’Jézusom, bízom benned!’. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet először a kápolnátokban, aztán az egész világon!”

„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Meg fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

Jézus Faustina nővérre bízta az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amelyben az egész világ számára irgalmat kér az Atyától. Az ima során felajánljuk az Atyának Jézus Krisztus Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét az egész világ bűneinek bocsánatára. Mialatt egyesülünk Jézus áldozatával, arra a szeretetre hivatkozunk, amellyel a Mennyei Atya Fia által megajándékozott minket.