Szűz Mária a kegyelmek közvetítője

Kilenced Szűz Mária, a kegyelmek Közvetítője tiszteletére

Gyönyörű összefoglalása a karácsonyi ünnepkörnek is, hiszen az első öt napon a Megtestesüléstől kezdve Jézus templomban bemutatásáig emlékezünk a Szűzanyára mint közvetítőnkre, míg a kilencedik napon már mint Égi közvetítőnkhöz fordulunk Istenünk Szent Anyjához.

A kilenced Grignion Szent Lajos Tökéletes Mária-tisztelet című művéből származik. 

A kilencedet imádkozhatjuk Szűz Mária, Isten Anyja január 1-jei ünnepére készülve vagy bármely egymást követő kilenc napon.

Isten Anyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról olvashatunk itt: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0101.html

Grignion Szent Lajosról bővebben itt: https://archiv.katolikus.hu/szentek/0428-335.html

Ajánlott olvasmány:
https://metropolita.hu/2017/05/montforti-szent-grigon-lajos-a-tokeletes-maria-tisztelet/  – részletek a könyvből
http://www.ppek.hu/konyvek/Monforti_Grignon_Lajos_Szuz_Maria_titka_1.pdf (1926.)

vagy Montforti Grignion Szent Lajos könyve Bakos Rafael kármelita atya bevezető gondolataival és II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt a Tökéletes Mária-tisztelet megjelenésének 160. évfordulója alkalmából:
http://nyolcboldogsag.hu/wp-content/documents/konyvtar/Maria_titka.pdf (2007)

1. nap2. nap3. nap4. nap5. nap
6. nap7. nap8. nap9. napImádságok

I. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőnk a Megtestesülés titkában, mert a Te közvetítéseddel jött Isten a világra.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

II. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt Erzsébet látogatásának titkában, mert a Te közvetítéseddel szentelte meg Isten Keresztelő Szent Jánost.

Ó, Úrnönk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

III. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt Jézus születésének titkában, mert Te mutattad meg a kisded Jézust a pásztoroknak.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

IV. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt a Három szent Király titkában, mert Te nyújtottad oda nekik a kisded Jézust.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

V. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt Jézus bemutatásának titkában, mert Te helyezted a kisded Jézust a szent aggastyán, Simeon karjaiba.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

VI. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt a kánai menyegzőn, mert a Te közbenjárásodra művelte az Úr első csodatételét.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

VII. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt Kálvária hegyén, mert Téged helyezett Jézus maga és mi emberek közé, mikor Anyánknak jelentett ki Téged.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

VIII.  nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint közvetítőt a Szentlélek eljövetelénél, mert Te vonzottad Őt leginkább, hogy leszálljon a földre.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Ámen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

IX. nap

Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, tisztelünk Téged, mint Közvetítőt az égben, mert biztosan tudjuk, hogy Isten minden kegyelmet csakis Általad juttat nekünk.

Ó, Úrnőnk és Anyánk, szerezd meg nekünk a kegyelmet (…) és mutasd meg, hogy szereted, ha minden kegyelem Közvetítője címen tisztelünk. Amen.

Napi ima:

Imádkozzál érettünk, nagyhatalmú Közbenjárónk.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk.

Urunk, Jézus Krisztus, Közvetítőnk az Atyánál, ki Anyádat, a Boldogságos Szüzet, nekünk is anyául és Nálad közvetítőül adni kegyes voltál, engedd irgalmasan, hogy mindenki, aki jótéteményért Hozzád folyamodik, örvendve lássa, hogy ő általa mindent megnyer Tőled. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

(Forrás: Grignon Szent Lajos: Tökéletes Mária-tisztelet)

Imádságok

PIO ATYA IMÁJA A MINDEN KEGYELMEK ANYJÁHOZ
 
 Istennek  Szent  Anyja,  a  kegyelmek égi tárháza,  énnekem  is  jó Anyám, Mária!
Ó, Örök Atya Leánya, hatalmának birtokosa, esedezve kérlek, szánj meg engem, és részesíts azokban a kegyelmekben, amelyeket oly lángoló hévvel kérek! Ámen.   
Üdvözlégy, Mária…
 
Szentséges Szűz, az isteni kegyelmek könyörületes osztogatója, az emberré lett Ige anyja, a bölcsesség széke, tekintsd nagy fájdalmamat, és részesíts azokban a kegyelmekben, amelyekre legnagyobb szükségem van. Ámen.   
Üdvözlégy, Mária…
 
Szentséges Szűz Mária, az isteni kegyelmek tárháza, a Szentlélek szeplőtelen Mátkája, bajbajutottak jóságos menedéke, szomorúak vigasztalója! Foglald el magadnak szegény lelkemet, és áraszd el azokkal a kegyelmekkel, amelyeket édesanyai jóságodtól teljes bizalommal remélek! Ámen.   
Üdvözlégy, Mária…
 
Igen, igen jó Anyám! Te vagy a kegyelmek kincsesháza, a  bűnösök menedéke, a szomorúak vigasztalója, a kétségbeesettek reménysége, a keresztények hatalmas segítsége! Határtalanul bízom Benned, és tudom, hogy Jézusodnak azt a kegyelmét, amelyért lelkem üdvössége érdekében esedezem, nem tagadod meg tőlem. Ámen.   
Üdvözlégy, Mária…
 
Salve Regina    –    Mennyországnak Királynéja, irgalmasság Szent Anyja…

http://padrepio.hu/

Szűz szülője Istennek

Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd,hogy tied legyek!

Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám, te utánad epedek,
Anyám, te jóságos, kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas, védelmezz!
Anyám, óh jöjj segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni, óh irgalmas,
Kell is segítened, óh hűséges,
Fogsz is segíteni, óh kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vígasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!
Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!


Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Ámen.


Oltalmad alá futunk…

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz,
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk,
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak,
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen.