Szűz Mária eljegyzésének rózsafüzére

Szűz Mária eljegyzésének rózsafüzére

Hiszekegy

Miatyánk

3 bevezető üdvözlégy az örvendetes rózsafüzér titkaival:

-aki hitünket növelje

-aki reményünket erősítse

-aki szeretetünket tökéletesítse

Az ünnepi rózsafüzér titkai:

– aki neked Szent Józsefet öröktől fogva jegyesednek rendelte
– akinek a kedvéért te is, Szent József is, szűzi tisztaságban éltetek
– aki megtestesülése szent titkát angyala által Szent Józsefnek kinyilatkoztatta
– aki veled és Szent Józseffel Egyiptomba futott és onnét vissza is jött
– aki veled és Szent Józseffel együtt Názáretben lakott

A tizedek után: Dicsőség…, Fatimai fohász: Ó Jézusom…