Várandós anyák kilencede

Imádságok Mária születésnapján 

A kilencedet szeptember 8-16. között imádkozzuk. 

Boldog Emmerich Anna Katalin stigmatizált ágostonrendi apáca (született 1774.  szeptember  8-án,  Kisasszony  napján) ifjúkorától fogva meg volt áldva a látomások és kinyilatkoztatások adományával.  

A Szent Szűz adta számára az alábbi imádságot:

„Ha várandós anyák az ő születésének előestéjét böjtöléssel és kilenc Üdvözlégy ájtatos elimádkozásával megünnepelik az ő kilenc hónapos magzati életének emlékezetét, és ezt az ájtatosságot terhességük idején és szülésük előestéjén megismétlik, és áhítattal szentségekhez járulnak, imáikat Ő viszi Isten elé és kiesdi számukra nehéz körülmények között is a szerencsés szülést.”

(Forrás: Emmerich Anna Katalin: A Szent Szűz Mária élete, Imádságok Mária születésnapján című fejezet Szent István Társulat Kiadó, 2017. )