Kisded Jézus

Imádságok a csodatevő prágai kis Jézus tiszteletére

(Kilencedként végezhetőek!)

Az alábbi imádságok kilenc egymást követő napon át történő imádkozásával kilencedet végezhetünk a Jézus gyermekkorához kacsolódó egyházi ünnepekre vagy a prágai kis Jézus január 14-ei ünnepére készülve, továbbá az év bármely egymást követő kilenc napján. 

A csodatevő prágai kis Jézus tiszteletének eredetéről itt olvashatunk.

A prágai Kis Jézus hivatalos honlapja: http://www.pragjesu.info

Az Isten Anyjáról nevezett kármelita Cirill atya (+1675) a kezdetek idején kibontakozó prágai Kis Jézus-tisztelet legjelesebb terjesztőjének az imádsága

Ó, Gyermek Jézus, Hozzád fordulok,
és a Szűzanya közbenjárása által kérlek Téged,
hogy légy mellettem ebben a szükségemben 
(ide belefűzhetjük saját kérésünket)…. 
mivel szilárdan hiszek abban,
hogy a Te Istenséged segíteni tud rajtam.
Teljes bizalommal remélem,
hogy szent kegyelmedet elnyerhetem.
Szeretlek Téged teljes szívemből
és lelkem minden erejével.
Őszintén bánom minden bűnömet,
és kérlek Téged, jóságos Jézusom,
add meg nekem az erőt,
hogy győzzek felettük.
Fogadom, hogy nem bántalak meg Téged,
és felajánlom magamat Neked,
arra is készen, hogy inkább én szenvedjek,
minthogy Neked fájdalmat okozzak.
Mostantól fogva teljes hűséggel akarlak szolgálni Téged,
és szeretetedért, Isteni Gyermek,
úgy fogom szeretni felebarátomat, mint önmagamat.
Mindenható Gyermek, Uram Jézus, újból arra kérlek,
segítsél meg ebben a szükségemben 
(ide is belefűzhetjük kérésünket…) 
Add meg nekem azt a kegyelmet,
hogy Szűz Máriával és Szent Józseffel együtt
örökké az enyém legyél, és hogy az angyalokkal
a szentek közösségében imádhassalak Téged.

Ámen.

Forrás: Kármel újság 2002/6

Ima a prágai Kis Jézus olaszországi Arenzano-i szentélyében

Szent Gyermek Jézus,
aki kegyelmeidet árasztod arra,
ki segítségül hív Téged,
fordítsd szemeidet ránk,
akik a te szent képed előtt leborulunk,
és hallgasd meg imádságunkat.

Neked ajánljuk a sok szegény szükséget szenvedőt
akik a Te isteni Szívedben bíznak.
nyújtsd ki feléjük a Te mindenható kezedet.
segítsd meg őket szükségükben.
Nyújtsd ki kezedet a betegek fölé,
hogy meggyógyítsd őket,
s hogy szenvedéseiket megszenteld;
a szomorúak fölé,
hogy megvigasztald őket;
a bűnösök fölé,
hogy kegyelmed világosságához vonzzad őket;
mindazok fölé,
akik a fájdalmukban és nyomorúságukban
bizalommal kérik a Te szerető segítségedet.

Nyújtsd ki még kezedet fölénk is,
hogy megáldj minket.
áraszd, Kicsi Királyunk,
irgalmad kincseit az egész világra,
őrizz meg minket
szereteted kegyelmében
most és mindörökké!

Ámen.