Szent József litániája

Szent József litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!
Szent József, Könyörögj érettünk!
Dávid nemes sarja, Könyörögj érettünk!
Pátriárkák fénye, Könyörögj érettünk!
Isten Anyjának jegyese, Könyörögj érettünk!
A Szent Szűz tisztaságos őre, Könyörögj érettünk!
Isten Fiának nevelőatyja, Könyörögj érettünk!
Krisztus gondviselő oltalmazója, Könyörögj érettünk!
A szent család feje, Könyörögj érettünk!
Igazságos József, Könyörögj érettünk!
Tisztaságos József, Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú József, Könyörögj érettünk!
Erőslelkű József, Könyörögj érettünk!
Hűséges József, Könyörögj érettünk!
Béketűrés példaképe, Könyörögj érettünk!
Szegénység kedvelője, Könyörögj érettünk!
Munkások példaképe, Könyörögj érettünk!
A házasélet dísze, Könyörögj érettünk!
Szűzek őre, Könyörögj érettünk!
Családok támasza, Könyörögj érettünk!
Ínségesek vigasztalója, Könyörögj érettünk! 
Betegek reménye, Könyörögj érettünk!
Haldoklók pártfogója, Könyörögj érettünk!
Gonosz szellemek réme, Könyörögj érettünk!
Az Anyaszentegyház védőszentje, Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

V. Háza urául rendelte őt!
F. És egész országának vezérévé.

Könyörögjünk!
Úristen, ki Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel Szent Anyádnak jegyeséül választottad: add kérünk, hogy akit e földön pártfogónak tisztelünk, közbenjárónk legyen a mennyben. Aki élsz és uralkodol Isten örökkön-örökké. Ámen.

VISSZA a Szent József kilenced befejező imádságához, ha a litániát a kilenced utolsó napján imádkozzuk.