2023. év kilencedei

Január 1. Szűz Mária, Isten anyja 

December 24-én ünnepeljük Megváltó Istenünk születését. E napon kezdve, december 24. és január 1. között kilencedet imádkozunk a Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, a kegyelmek közvetítője tiszteletére.

E kilenced gyönyörű összefoglalása a karácsonyi ünnepkörnek is, hiszen az első öt napon a Megtestesüléstől kezdve Jézus templomban bemutatásáig emlékezünk a Szűzanyára mint közvetítőnkre, míg a kilencedik napon már mint Égi közvetítőnkhöz fordulunk Istenünk Szent Anyjához.

Kilenced Szűz Mária, a kegyelmek közvetítője tiszteletére

December 24. Jézus születése

December 15-23. között a Kisded Jézus tiszteletére imádkozunk kilencedet az egyházi liturgiát követve, várva az Üdvözítőt.

Szent kilenced a Kisded Jézus tiszteletére


November 26. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Világmindenség Királya főünnep

November 27. Csodásérmű Boldogasszony

November 28. Laboure Szent Katalin ünnepe az irgalmas nővérek rendjében

November 17-25. között  kilencedet imádkozunk Krisztus Király tiszteletére vagy a Csodás Érem Szűz Máriájához. A Szűzanya Labouré Szent Katalint a csodás érem veretésére kérte, minket pedig a viselésére hív.

Krisztus Király kilenced 

Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére 

vagy

Kilenced a Csodás Érem Szűz Máriájához


November 5. Szent Imre herceg

November 13. Magyar szentek és boldogok

Múlt hónapban Magyarok Nagyasszonyának ünnepére  imádkoztunk a Magyarok Nagyasszonyához kilencedet magyar szentjeinkkel, ezért november 5-13 között Szent Imre herceghez imádkozunk kilencedet.

Kilenced Szent Imre herceg közbenjárásáért 


November 4. Borromeo Szent Károly püspök

Október 27. és november 4. között  Borromeo Szent Károly ünnepére készülve imádkozunk kilencedet. 

Kilenced Borromeó Szent Károly tiszteletére


Október 16. Szent Hedvig Sziléziai Hercegnő, a szegények és adósságban szenvedők védőszentje

Október 16-24. között, Sziléziai Szent Hedvig ünnepével kezdődően, kilencedet imádkozunk Szent Hedvig közbenjárását kérve adósság, üzleti és más pénzügyi problémák megoldásáért.

Kilenced Sziléziai Szent Hedvighez segítségért adósság, üzleti és más pénzügyi gondok esetén


Október 8. Szűz Mária,  Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája, főünnep

Október 6-14. között a Magyarok Nagyasszonyának ünnepéhez kapcsolódva imádkozunk kilencedet, amelyben minden nap megismerkedünk egy-egy magyar szentünk életével, és kérjük közbenjárásukat.

Kilenced a Magyarok Nagyasszonyához magyar Szentjeinkkel 


Október 4. Assisi Szent Ferenc

Október 1. Lisieux-i Szent Teréz

Szeptember 26. és október 4. között Szent Ferenc atyánk vagy Kis Szent Teréz tiszteletére és közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet.

Kilenced Assisi Szent Ferenc tiszteletére

9 napi elmélkedés Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére


Szeptember 23. Pietrelcinai Szent Pio

Szeptember 24. Fogolykiváltó Boldogasszony

Szeptember 29. Márton Áron püspök halála

Szeptember 17-25. között közelgő ünnepeinkre készülve Pió atya kilencedét Jézus Szent Szívéhez,  Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére vagy Márton Áron püspökhöz imádkozunk kilencedet. Lehet, hogy valamelyiket már imádkoztuk Jézus Szent Szíve, illetve Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan (tekintve, hogy a FogolykiváltóBoldogasszony kilencedében minden nap imádkozzuk a Magnificatot). Válasszuk azt, amelyre a Szentlélek hívását érezzük.

Pió atya kilencede Jézus Szent Szívéhez

Fogolykiváltó Boldogasszony kilencede 

Imakilenced Áron püspökkel Isten népéért


Szeptember 8. Szűz Mária születésnapja

Szeptember 8-16 között Szűz Mária kilenc hónapos magzati életének és születésének tiszteletére imádkozunk kilencedet napi kilenc Ügyvözlégy Máriát imádkozásával. Ezt a kilencedet Boldog Emmerich Anna Katalin, stigmatizált ágostonrendi apáca kapta a Szent Szűztől, aki ígérete szerint imáinkat átnyújtja a Szentháromságnak kegyelmet kérve az imádkozó számára. 

A várandósok imáját a Szent Szűz viszi Isten elé és kiesdi számukra nehéz körülmények között is a szerencsés szülést, ha szeptember 7-én, az ünnep előestéjén mondják el az imádságot kiegészítve böjttel  és szentségek vételével, és ezt megismétlik a várandósság idején és a szülés előtt. 

Kilenced Szűz Mária kilenc hónapos magzati életének és születésének tiszteletére


Szeptember 1. Veni Sancte – a Szentlélek segítségül hívása a tanévkezdésre

Augusztus 29. és szeptember 6. között a Szentlelket hívjuk segítségül a tanévkezdéshez: Veni Sancte Spiritus! Szívünk-lelkünk tetszése szerint választhatunk kilencedet a Szentlélek tiszteletére a hét ajándékáért, kegyelmekért, felajánlva minden tanulóért, hallgatóért, pedagógusért, és nem utolsósorban a támogató szülőkért. 

Prohászka Ottokár kilencede a Szentlélekhez 

Ferences kilenced a Szentlélek tiszteletére


Augusztus 27. Szent Mónika

Augusztus 28. Szent Ágoston

Augusztus 20-28. között Szent Mónika közbenjárását kérjük az édesanyákért, egyúttal gyermekeinkért is, hiszen a saját fiáért, Szent Ágostonért mondott imáit is meghallgatta az Úr.

Szent Mónika kilenced


Augusztus 13. Csomóoldó Boldogasszony

Augusztus 15. Nagyboldogasszony – Szűz Mária Mennybevétele, főünnep 

Augusztus 6-14. között  a két Boldogasszony-ünnepre készülünk kilenceddel, amelyben a  rózsafüzér imádkozásával fordulunk a mi drága segítő Szűzanyánkhoz. 

Csomóoldó Boldogasszonytól életünk egy csomójának kioldását kérhetjük a napi elmélkedés  és ima mellett egy teljes rózsafüzérrel, vagy fordulhatunk a Szentkúti Szűzanyához testi, lelki segítségért a napi imában és szintén egy teljes, de legalább egy tized rózsafüzér imádkozásával. Válasszuk a szívünknek kevesebbet!

Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz 

Vagy

Szent kilenced a Szentkúti Boldogságos Szűzanya tiszteletére testi vagy lelki segítségért 


Július 27. Szent Charbel Makhlouf 

Augusztus 6. Mennyei Atya tiszteletének napja (augusztus 1. vasárnapja, Eugenia Elisabetta Ravasio nővérnek adott üzenetben megjelölt nap)

Július 27. – augusztus 4. között a Mennyei atya tiszteletére imádkozunk kilencedet, vagy Szent Charbel emléknapján kezdve imádkozhatunk az ő tiszteletére is, ha az előző kilencedben Szent Annához fordultunk.

Kilenced Szent Charbel Makhloufhoz 

Vagy

Kilenced a mennyei Atyához


Július 26. Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei

Július 27. Szent Charbel Makhlouf 

Július 17-21. között kilencedet imádkozunk Szent Anna vagy/és Szent Charbel tiszteletére.

Kilenced Szent Anna tiszteletére 

Vagy

Kilenced Szent Charbel Makhloufhoz 


Július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

Július 16. Kármelhegyi Boldogasszony

Július 7-15. között Szent Benedek tiszteletére imádkozunk kilencedet. Aki skapulárét visel, választhat a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére szóló kilencedek közül is.

Szentkilenced Szent Benedek tiszteletére 

Vagy a skapulárét viselőknek:

Kilenced Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére I.  

Kilenced Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére II.  


Június 29. Szent Péter és Pál apostolok

Július 2. Sarlós Boldogasszony, Mária látogatása Erzsébetnél

Június 27. – július 5. között Szent Pál apostolhoz imádkozunk kilencedet. Sarlósboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva választhatjuk a Fogolykiváltó boldogasszony kilencedét is, tekintve, hogy minden nap a Magnificatot imádkozzuk.

Kilenced Szent Pál apostolhoz

Vagy 

Fogolykiváltó boldogasszony kilencede 


Június 16. Jézus Szent Szíve

Június 17. A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

Június 17-25. között Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez imádkozunk kilencedet. A fatimai jelenésekben a Szűzanya kifejezetten kérte Szeplőtelen Szíve tiszteletét, és a világ fölajánlását a Szeplőtelen Szívnek. Ünnepe Jézus Szent Szívének napját követő napon van. Ehhez kapcsolódva imádkozhatjuk Pióhoz atya mindennapi imáját is.

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Pió atya kilencede Jézus Szent Szívéhez


Június 8./ 11. Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja – (Erdély csütörtök / Magyarország vasárnap)

Június 16. Jézus Szent Szíve

Június 7-15. között az Eucharisztikus kilencedet imádkozzuk, amelyben Jézus szentséges Szívéhez fordulunk az Oltáriszentségben. 

 Eucharisztikus kilenced


Május 28. Pünkösdvasárnap

Május 28. és június 5. között a  Szentlélek tiszteletére imádkozunk kilencedet.

Kérjük, hogy a Szentlélek töltse be mindnyájunk szívét, hogy működni tudjon bennünk, az imacsoportunkban; vezessen minket, és Benne megújulva növekedjünk hitben és szeretetben, minden gyümölcsében. 

Válasszuk azt a kilencedet, amelyik közelebb áll a szívünkhöz.

Szentlélek-kilencedek


Május 22. Szent Rita

Május 23. Boldog Apor Vilmos

Május 19-27. között Szent Rita vagy Boldog Apor Vilmos közbenjárását kérve imádkozunk szándékainkért. Válasszuk azt a kilencedet, amelyre a szívünk és a Szentlélek hív. 

Szent Rita kilenced vagy Szent Rita kilenced II.

Kilenced Boldog Apor Vilmoshoz


Május 17. Baylon Szent Paszkál

Május 9-17. között Szent Paszkál, közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet, aki talán a legjobban értette meg a szentek közül, hogy az Úr Jézus a legszentebb Oltáriszentségben nemcsak örökös Királyunk, hanem lelkünk mindennapi tápláléka és életünk vigasztalója.

Kilenced Baylon Szent Paszkál, az Eucharisztia szentjének közbenjárásáért

Ezt a kilencedet ajánljuk az elsőáldozókért, bérmálkozókért és érettségizőkért is.


Május, a Szűzanya hónapja

Április 29. – május 7. között egy teljes rózsafüzért imádkozunk a Csomóoldó Boldogasszonyhoz. :

Kilenced Csomóoldó Boldogasszonyhoz

VAGY:  akinek nincs lehetősége egy teljes rózsafüzért elimádkozni, egy tizeddel is kérhetjük a Szentkúti Szűzanyát az alábbi kilencedben, hogy testi és lelki segítségért.

Szent kilenced a Szentkúti Boldogságos Szűzanya tiszteletére testi vagy lelki segítségért


Április 28. Szent Janka (Gianna) Beretta Molla 

Április 19-27. között, anyák napjához közeledve az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjéhez imádkozunk az édesanyákért, különösen  is imacsoportunk édesanya tagjaiért és mindannyiunk édesanyjáért, közbenjárását kérve erőért és hitért, a Jézussal való élő, személyes kapcsolatért, amely az erő forrása.

Kilenced Szent Gianna Beretta Mollához


Április 16. Az isteni Irgalmasság vasárnapja

Április 7-15. között, nagypénteki kezdéssel az Isteni irgalmasság kilencedét imádkozzuk az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért, hogy eleget tegyünk Jézus kérésének, amelyet Szent Fausztina nővér közvetített számunkra naplóján keresztül. 

Isteni irgalmasság kilencede


Április 6. Nagycsütörtök

Március 29. és április 6. között az agonizáló Krisztus tiszteletére imádkozzuk a Limpias kilencedet, elmélkedve Krisztus hét szaváról a kereszten, ezzel készülve Jézussal a nagycsütörtöki virrasztásra, a Szent három napra.  

Limpiasi kilenced – kilencnapi ájtatosság az agonizáló Krisztus tiszteletére


Március 27. Galgóczy Erzsébet megtért teremtőjéhez (1905 június 27. – 1962 március 27.)–

Március 20. és 28. között Galgóczy Erzsébet közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet imacsoportunkért.

Galgóczy Erzsébet Imakilenced 

​VAGY:​

Március 25. Szent Dizmász

Március 20. és 2​9​. között​ ​Szent Dizmász, a jobb lator közbenjárását kérjük ​egy általunk megnevezett bűnös megtérését kérve a könyörgések mellett az Isteni irgalmasság rózsafüzérének napi imádkozásával. 

Imatized bűnös megtéréséért 


Március 19. Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, főünnep (2023-ban március 19-e vasárnapra esik, ezért 20-án ünnepli az egyház.)

Március 11-19. között Szent József ünnepére készülve  a keresztény házasságok és családok védőszentjének, Szent Józsefnek a közbenjárását kérjük imaszándékainkra.

Kilenced Szent Józsefhez

Szent József kilenced 


Március 12. Xavéri Szent Ferenc szentté avatása

Március 2-10. között Xavéri Szent Ferenc  tiszteletére és közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet, felidézve egy-egy mondatot a Szent leveleiből. Írásai reflexiók Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatainak lelki intuícióra és gondolataira, amelyek a napi elmélkedésünk alapját képezik, hogy jobban megismerjük magunkat, megtaláljuk Isten akaratát a mindennapi életünk sűrűjében, meghalljuk és nagylelkűen válaszoljunk Krisztus hívására.

A kegyelem kilencede Xavéri Szent Ferenccel


Március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú

Február 21 – március 1. között Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú tiszteletére imádkozunk kilencedet, amely során megismerjük példás életét is.

Kilenced Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúhoz


Február 14. Szent Bálint (Szent Valentin), a házasok világnapja
​Február 12-19. Házasság hete​

Február 12-20. között a házaspárokért, a házasság előtt állókért, azokért, akik még nem találták meg leendő házastársukat, vagy Isten akaratának felismeréséért imádkozunk kilencedet.

Kilenced (nem csak) házaspároknak

Társat keresők kilencede Szent Bálinttal

Kilenced jó házastársért Boldog Taigi Annamáriához 

Ezt a kilencedet a megfogalmazott kérés szerint imádkozhatjuk saját magunkért, saját házasságunkért, vagy más kiválasztott személyért:

a) az Úr által rendelt hitvesért

b) házasságunkért (gyermekeink, más személyek házasságáért), hogy növekedni tudjunk az erényekben, hogy szent házastársai legyünk egymásnak és szent szülei gyermekeinknek

c) Isten Akaratának felismeréséért, és annak szeretettel és türelemmel történő követéséért


Február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, a betegek világnapja

Február 3-11. között a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért imádkozunk kilencedet a Lourdes-i jelenések emléknapjára, amely Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól a betegek világnapja. 

Lourdes-i kilenced


Január 25. Szent Pál apostol megtérése

Január 31. Bosco Szent János

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, a Megszentelt Élet napja

Január 24. és február 1. között Szent Pál apostol vagy Bosco Szent János tiszteletére és közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet, továbbá a február 2-ai Gyertyaszentelő Boldogasszony, illetve a Megszentelt Élet napjára is készülhetünk kilenceddel. Válasszuk azt, amelyik most közelebb áll a szívünkhöz-lelkünkhöz.

Kilenced Szent Pál apostolhoz

Kilenced Bosco Szent Jánossal

Kilenced Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére, a Megszentelt Élet Napjára – hivatástisztázás 

Isteni irgalmasság kilencede Árpád-házi Szent Margit és Szent Fausztina segítségével 


Január 18. Árpád-házi Szent Margit
Január 20. Boldog Özséb
Január 22. Boldog Batthyány-Strattmann László

Január 15-23. között a közelgő ünnepekhez kapcsolódva több szentünk tiszteletére és közbenjárását kérve imádkozunk kilencedet. Válasszuk azt, amelyik most közelebb áll a szívünkhöz-lelkünkhöz.

Szent Margit közbenjárását kérjük, hogy életpéldáját követve növekedjünk hitben, szeretetben, alázatban és hűségben:

Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére  

Kilenced Árpád-házi Szent Margithoz 

Imádságok Árpádházi Szent Margithoz (a kilencedtől függetlenül imádkozhatjuk)

Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálosok alapítója, Boldog Özséb közbenjárását kérjük papjainkért, szerzeteseinkért:

Kilenced Boldog Özséb közbenjárásáért 

Boldog Batthyány-Strattman László családapa, a szegények orvosa közbenjárását kérjük családjainkért, testi és lelki betegségben szenvedőkért:

Kilenced Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóhoz 


Január 14. Prágai kis Jézus

Január 5-13. között a Prágai kis Jézus ünnepére készülve imádkozunk kilencedet.

Kilencnapi ájtatosság a Csodatévő Isteni Kisded tiszteletére

Imádságok a Csodatévő Prágai kis Jézus tiszteletére (Kilencedként is végezhető)


Január 1. Szűz Mária, Isten anyja

December 24-én ünnepeljük Megváltó Istenünk születését. E napon kezdve, december 24. és január 1. között kilencedet imádkozunk a Szentséges Szűz Mária, Istennek Anyja, a kegyelmek közvetítője tiszteletére.

Kilenced Szűz Mária, a kegyelmek Közvetítője tiszteletére

Imádságok Szűz Máriához, Isten Anyjához